FrieslandCampina wint ‘Lean and Green Award’ voor CO2-reductie

11 november 2010

FrieslandCampina heeft een Lean & Green Award gewonnen voor het CO2-reductieplan van haar werkmaatschappijen FrieslandCampina Benelux en FrieslandCampina Dagvers voor hun logistieke activiteiten in Nederland. Dit heeft het Connektprogramma Duurzame Logistiek vandaag bekend gemaakt tijdens het Connekt-Congres in Rosmalen. Het doel van dit programma is om de koplopende bedrijven in goederenlogistiek te ondersteunen de CO2-uitstoot van de logistieke keten in Nederland tot aan 2012 met minimaal twintig procent terug te dringen.

Groene voorhoede
FrieslandCampina gaat de CO2-reductie doorvoeren in samenwerking met drie logistiek dienstverleners waaraan het transport van de producten is uitbesteed. Dit zijn Post-Kogeko, Nabuurs en Simon Loos. FrieslandCampina maakt deel uit van de 45 nieuwe award-winnaars die vanmorgen door het Programma Duurzame Logistiek bekend zijn gemaakt. Deze bedrijven vormen, samen met 44 eerdere award-winnaars, de ‘groene voorhoede’ van de logistieke sector. Ook de drie genoemde dienstverleners maken deel uit van deze selecte groep binnen de logistieke sector waarin duizenden bedrijven actief zijn.

Gecombineerde ladingen
De maatregelen waarmee de CO2-reductie bij het transport voor FrieslandCampina vorm gaat krijgen, betreffen onder meer het efficiënter maken van de transportroutes, het actief op zoek gaan naar combineerbare lading, het verminderen van brandstofverbruik door het invoeren van het zogeheten ‘Nieuwe Rijden’ en de inzet van biobrandstoffen.

Green order
Klanten van FrieslandCampina Dagvers en FrieslandCampina Benelux krijgen zelf ook inzicht in de CO2-uitstoot die door hun bestellingen veroorzaakt wordt. Met behulp van de meetmethode ‘Green Order’ worden de aan de leveringen gerelateerde kilogrammen CO2 berekend en op vrachtdocumenten vermeld. Met behulp van rapportages van deze gegevens wil FrieslandCampina in samenwerking met haar klanten de mogelijkheden onderzoeken nog duurzamer te leveren. Zo kan bijvoorbeeld gezamenlijk gekozen worden voor het inzetten van langere en zwaardere voertuigen (LZV) of voor een hoger aantal pallets per levering.

Klimaatneutrale groei
FrieslandCampina is blij met de Lean & Green Award omdat deze een erkenning is van haar streven naar duurzaamheid in alle delen van de zuivelketen. “De toekenning van de Lean & Green Award is een mooie aanmoediging voor ons om met duurzaam ondernemen voorop te blijven lopen”, zegt Erwin Bisschoff, Director Plan & Deliver van FrieslandCampina Benelux. In haar strategie, genaamd ‘route2020’, heeft FrieslandCampina aangegeven dat zij de komende jaren klimaatneutrale groei wil realiseren.

Programma Duurzame Logistiek
Het innovatieprogramma ondersteunt 250 koplopende bedrijven binnen de logistieke sector die zich willen verbinden aan de doelstelling om hun CO2 uitstoot in 2012 met 20% te hebben gereduceerd. Duurzame Logistiek is ondergebracht bij Connekt, een onafhankelijk netwerk van bedrijven en overheden dat partijen verbindt om te werken aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland.