FrieslandCampina kiest voor duurzame palmolie

2 november 2010

Zuivelonderneming FrieslandCampina gaat met ingang van 2011 duurzame palmolie inkopen. Palmolie en palmolieproducten worden als ingrediënten gebruikt in bijvoorbeeld koffiecreamers en vetpoeders voor de voedingsmiddelenindustrie.

FrieslandCampina heeft dit besluit genomen in het kader van haar duurzaamheidsbeleid en probeert daarmee een bijdrage te leveren aan de verdere verduurzaming van de productie van landbouwgrondstoffen en het behoud van het tropisch regenwoud en de biodiversiteit. Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van FrieslandCampina’s strategisch plan route2020 dat in juni 2010 is bekend gemaakt.

Internationale Criteria Duurzame palmolie (RSPO)
Met duurzame palmolie wordt bedoeld dat de palmolie is gecertificeerd volgens de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO) principes en criteria. De palmolie wordt verhandeld volgens een van de drie door de RSPO goedgekeurde handelssystemen: ‘segregation’, ‘mass balance’ of ‘book & claim’. Maatschappelijke organisaties zoals Solidaridad en het Wereld Natuur Fonds (WWF) zijn nauw betrokken bij de opstelling van deze duurzaamheidscriteria. FrieslandCampina is sinds 2007 aangesloten bij de RSPO.

Bij het ‘segregation’ model is de palmolie gegarandeerd afkomstig van goedgekeurde en gecertificeerde plantages. Voor oliepalmplantage-eigenaren betekent dit onder meer dat zij zich niet mogen bezig houden met ontbossing van tropisch regenwoud in Zuidoost-Azië en onteigening van grond. Ook gelden voorwaarden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het verantwoord omgaan met afval(water)stromen. De verwerking en transport van deze palmolie is gegarandeerd gescheiden van niet-duurzaam geproduceerde palmolie.

Nog niet alle palmolieproducten, zoals palmfracties en palmpitolie, zijn momenteel beschikbaar van RSPO gecertificeerde plantages. Deze producten worden ingekocht volgens het zogenoemde ‘mass balance’ systeem. Dit is een combinatie van duurzaam geproduceerde palmolieproducten en niet gecertificeerde producten die administratief gemonitord worden.
Voor palmolieproducten die alleen nog maar beschikbaar zijn van niet gecertificeerde plantages worden ter compensatie duurzaamheidscertificaten gekocht volgens het book & claim systeem zoals dat ook bij groene energie wordt toegepast.

Duurzame reststromen voor veevoer
Restproducten van palmolieproductie zoals palmpitschilfers zijn door hun hoge eiwitgehalte bijzonder geschikt als veevoer. Door de gegarandeerde aankoop van duurzame palmolie komen er ook meer duurzame reststromen beschikbaar voor de veevoerindustrie. FrieslandCampina zal samen met de Nevedi (Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie) de mogelijkheden onderzoeken om voor veevoer meer gebruik te maken van duurzame reststromen.

Achtergrondinformatie

Duurzaamheid in strategie route2020
Binnen de strategie van FrieslandCampina, route2020, is duurzaamheid een belangrijke pijler. Speerpunten van het duurzaamheidsbeleid van de onderneming zijn onder meer: Voeding & Gezondheid, Duurzame Landbouw, Zorg voor het Milieu en Community Involvement.

In het kader van de inkoop van duurzame grondstoffen is in 2006 gestart met duurzame soja voor veevoeders voor melkvee. Er is afgesproken om alleen soja te laten verwerken in de diervoedergrondstoffen die zijn verbouwd volgens de criteria van de Round Table for Responsible Soy (RTRS). FrieslandCampina zorgt er voor dat er een hoeveelheid duurzaam geproduceerde soja op de markt komt die overeenkomt met de hoeveelheid soja in het krachtvoer van koeien om de eigen merkproducten van FrieslandCampina in Nederland, Duitsland en België te produceren.

Samen met de veevoerindustrie, verenigd in de Nevedi, is in IDS-verband (Initiatief Duurzame Soja) afgesproken dat vanaf 2015 alle soja die wordt verwerkt in het veevoer van melkvee op een duurzame wijze wordt geteeld en voldoet aan de RTRS criteria. Daarmee wordt het initiatief, dat in 2006 samen met de maatschappelijke organisaties is gestart, afgerond en is duurzame soja in het veevoer van koeien een vanzelfsprekendheid geworden.
In juni 2010 kondigde FrieslandCampina aan voor Chocomel duurzaam geproduceerde cacao te gaan gebruiken. Van alle cacao die Chocomel gebruikt, wordt in 2010 tien procent als UTZ CERTIFIED (zorg voor mens, milieu en verantwoorde productie) ingekocht. Het is de bedoeling dat in 2014 alle benodigde cacao voor Chocomel op deze wijze wordt ingekocht. Op dit moment is er nog onvoldoende duurzaam geproduceerde cacao beschikbaar om aan de volledige behoefte van Chocomel te kunnen voldoen.

Naast inkoop van duurzame grondstoffen, dierenwelzijn/-gezondheid legt FrieslandCampina in haar duurzaamheidsbeleid ook de nadruk op duurzame energie en klimaat. In dit kader is in september van dit jaar een samenwerkingsovereenkomst gesloten met energieleverancier Essent voor de productie en levering van groene energie door leden-melkveehouders van FrieslandCampina in Nederland. Via FrieslandCampina kunnen melkveehouders begeleiding van Essent krijgen voor de overstap naar de productie van groene energie uit o.a. mestvergisting. Via Essent koopt FrieslandCampina zogenoemde groencertificaten van de eigen melkveehouders. Op deze wijze zetten de melkveehouders, Essent en FrieslandCampina een belangrijke stap in duurzame energie en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in de zuivelketen.