Garantieprijs november stijgt naar 35,65 euro

1 november 2010


De prijzen voor boerderijmelk in Duitsland, Denemarken, Nederland en België vertonen een licht stijgende tendens. Bovendien zijn deze prijzen de laatste maanden hoger dan aanvankelijk verwacht werd. Al met al stijgt de garantieprijs in november met 1,00 euro naar 35,65 euro per 100 kilo melk. De garantieprijs geldt voor de melk die de leden van FrieslandCampina leveren.

De garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit en is exclusief btw. Het is de prijs die FrieslandCampina de leden-melkveehouders gegarandeerd betaalt voor de melk die zij leveren in het betreffende tijdvak. Deze prijs is onafhankelijk van het resultaat van de onderneming FrieslandCampina.

Verloop garantieprijs FrieslandCampina

2010

2009

per 100 kilo melk cumulatief gemiddelde 
per 100 kilo milk
per 100 kilo melk cumulatief gemiddelde  per 100 kilo melk
januari

30,00

30,00

28,75

28,75

februari

28,50

29,25

27,50

28,13

maart

28,00

28,83

25,25

27,17

april

29,25

28,94 

25,25

26,69

mei

31,50

29,45

25,25

26,40

juni

34,25

30,25

24,25

26,04

juli

33,75

30,75

23,50

25,68

augustus

33,75

31,13

23,50

25,41

september

33,75

31,42

24,50

25,31

oktober

34,65

31,74

26,50

25,43

november

35,65

32,10

29,75

25,82

december

 

32,75

26,40

Prijzen in euro per 100 kilo melk met 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit, exclusief btw. In deze prijs zijn geen heffingen en toeslagen verwerkt

In deze garantieprijs zijn de effecten van toeslagen en heffingen niet verwerkt, zoals de kwantumtoeslag, seizoensheffingen en seizoenstoeslagen. Qua seizoensheffingen en –toeslagen zijn januari, februari en juli zogenoemde neutrale maanden; er is dan geen seizoensheffing en geen seizoenstoeslag. Van maart tot en met juni is voor de leden van FrieslandCampina de zomerheffing (2,30 euro per 100 kilo melk) van kracht. In de periode augustus tot en met november is er sprake van een seizoenstoeslag van 3,65 euro en in december van 1,00 euro. Na verrekening van toeslagen en heffingen bedraagt het melkgeld in november voor een melkveebedrijf met 500.000 kilo melk 38,52 euro per 100 kilo melk, exclusief btw.

Melkprijs FrieslandCampina bestaat uit garantieprijs en prestatietoeslag
De melkprijs die FrieslandCampina op jaarbasis aan de leden-melkveehouders betaalt, bestaat uit de garantieprijs en de jaarlijkse prestatietoeslag.
De garantieprijs is onafhankelijk van het resultaat van de onderneming FrieslandCampina. De garantieprijs is gebaseerd op de gemiddelde melkprijs voor Duitsland, de melkprijs van Arla Foods in Denemarken, de melkprijzen van Bel Leerdammer, Cono Kaasmakers en DOC Kaas in Nederland en de melkprijs van Milcobel in België. Deze prijzen voor boerderijmelk zijn beeldbepalend voor het betreffende land. Voor de berekening van de garantieprijs van FrieslandCampina worden deze melkprijzen gewogen voor de hoeveelheid melk die in het hele betreffende land wordt verwerkt. In zijn totaliteit gaat het om zo’n 45 miljard kilogram melk.  Maandelijks bestaat de garantieprijs uit de verwachte garantieprijs in de betreffende maand en een eventuele verrekening van inschattingsverschillen uit de voorgaande maanden.
In tegenstelling tot de garantieprijs is de prestatietoeslag wel afhankelijk van de financiële resultaten van de onderneming FrieslandCampina en het vastgestelde reserveringsbeleid. Van het resultaat van de onderneming, op basis van de garantieprijs, betalen we in principe 25 procent contant aan de leden uit als prestatietoeslag. De prestatietoeslag wordt jaarlijks na vaststelling van de jaarrekening uitbetaald naar rato van de waarde van de geleverde melk.