FrieslandCampina gaat Dairy Development Programme in Azië en Afrika uitbouwen

29 september 2010

FrieslandCampina heeft de ambitie om haar Dairy Development Programme in Azië en West-Afrika verder uit te breiden. Door de forse groei van de zuivelmarkten in deze landen is verdere uitbouw van dit programma van groot maatschappelijk belang. Sybren Attema is bereid gevonden om, na zijn afscheid op 15 december 2010 als vicevoorzitter van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. en de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V., de leiding van het Dairy Development Programme op zich te nemen. Naast zijn praktische kennis van de melkveehouderij zijn vooral zijn jarenlange ervaring binnen FrieslandCampina alsmede zijn contacten met overheden van groot belang. Op 1 februari 2011 zal hij in dienst treden van FrieslandCampina en zich vestigen in Ho Chi Minh City, Vietnam.

FrieslandCampina’s Dairy Development Programme maakt onderdeel uit van het programma voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en heeft als doelstelling het bijdragen aan de ontwikkeling van lokale melkveehouderijen en het versterken van plattelandsgemeenschappen waarbinnen melkveehouders werkzaam zijn. Het is gericht op de Aziatische en Afrikaanse markten waarin FrieslandCampina actief is zoals Vietnam, Thailand, Indonesië, Maleisië en Nigeria.

Sybren Attema: “In overleg met mijn gezin ga ik een geheel nieuwe wending aan mijn leven geven. Deze uitdaging stelt me in staat zowel mijn bijdrage te blijven leveren aan FrieslandCampina als mijn kennis, ervaring en netwerk in te zetten voor activiteiten met maatschappelijke meerwaarde. Ik ben mijn hele werkzame leven als melkveehouder actief geweest en 18 jaar met veel plezier als bestuurder. Het afscheid zal niet eenvoudig zijn, maar biedt nu wel ruimte voor iets geheel anders. Er is geen opvolger voor ons eigen melkveebedrijf. We gaan ons bedrijf beëindigen, waarna ik samen met mijn echtgenote naar Vietnam zal verhuizen om regional manager dairy development te worden.”

Verdere ontwikkeling van voedselzekerheid, versterking economie en ondernemerschap
FrieslandCampina realiseert een belangrijk deel van haar omzet in Azië, het Midden-Oosten en Afrika: “Het Dairy Development Programme is erg belangrijk in onze markten in Azië en Afrika omdat we een deel van de melk van lokale melkveehouders afnemen”, aldus Kapil Garg, lid van de executive board van FrieslandCampina en COO van de business group Consumer Products International. “FrieslandCampina vindt verdere investeringen in het ontwikkelen van de lokale melkveehouderij belangrijk uit oogpunt van het verhogen van de niveaus van voedselveiligheid en kwaliteit en het verder versterken van de lokale economie.”

Lokale samenwerking
FrieslandCampina streeft ernaar een substantieel deel van de melk in te kopen in die landen waar de zuivelproducten verkocht worden. FrieslandCampina neemt dan ook al tientallen jaren de melk af van melkveehouderijen in verschillende landen. Met ondersteuning van de lokale melkveehouderijen via investeringen, hulpprogramma’s en kennisoverdracht vanuit het Dairy Development Programme wordt bijgedragen aan verbetering van de hygiëne, kwaliteit en veiligheid van de melkproductie, diergezondheid, maar ook van de bedrijfsvoering. Daarbij wordt de samenwerking gezocht met plaatselijke zuivelbedrijven en -coöperaties, lokale overheden, kennisinstellingen en melkveehouders, maar ook met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en Wageningen University and Research. Ondanks deze projecten zullen de betrokken landen in Azië, het Midden-Oosten en Afrika altijd zuivel moeten blijven importeren en blijven dan ook belangrijke markten voor de valorisatie van de melk van de leden van FrieslandCampina.

‘Boer helpt boer’-initiatief
Er is tevens een ‘boer helpt boer’ initiatief gestart waarbij Nederlandse boeren onder andere hun Vietnamese collega’s met raad en daad ondersteunen. Op West-Java in Indonesië helpen Nederlandse deskundigen bij de bouw van stallen en worden trainingen verzorgd over melken, melkbehandeling en fokprogramma’s. In een speciaal laboratorium kunnen melkveehouders hun melk op kwaliteit testen. Ook in Thailand zijn de eerste stappen gezet voor gelijksoortige initiatieven na een eerder bezoek van een Thaise delegatie aan FrieslandCampina in Nederland.