Unieke samenwerking Essent en FrieslandCampina voor groene energie van melkveebedrijven

22 september 2010


Energieleverancier Essent en de internationale zuivelonderneming FrieslandCampina hebben een unieke samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de productie en levering van groene energie door leden-melkveehouders van FrieslandCampina in Nederland. Via FrieslandCampina kunnen melkveehouders begeleiding van Essent krijgen voor het opzetten van lokale initiatieven voor de productie van groene energie. Via Essent koopt FrieslandCampina zogenaamde groencertificaten van de eigen melkveehouders. Op deze wijze zetten de melkveehouders, Essent en FrieslandCampina een belangrijke stap in duurzame energie en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in de zuivelketen. Enkele tientallen melkveehouders hebben al belangstelling getoond voor de productie en levering van energie uit zon, wind of biomassa (mestvergisting).

Essent en FrieslandCampina hebben deze samenwerking bekend gemaakt op een manifestatie bij melkveebedrijf Borgman-Roeterdink in Vierakker (Oost-Nederland). Dit bedrijf produceert energie en slaat deze zelf op. Vanaf januari 2011 gaat dit bedrijf via Essent terugleveren aan het net. De nieuwe overeenkomst tussen Essent en FrieslandCampina houdt in dat leden-melkveehouders van FrieslandCampina die ambities hebben met de productie van groene energie, via FrieslandCampina in contact komen met Essent. Dit heet het EnergieContactPunt. Specialisten van Essent begeleiden de melkveehouders bij projecten voor zonne-energie, windenergie en de productie van biogas. Komt het concreet tot een project, dan kunnen de melkveehouders de energie via Essent leveren aan het net. Voor deze levering krijgen de veehouders de energieprijs (per kWh of m3), vermeerderd met een prijs voor de groencertificaten (garanties van oorsprong). Op grond van de regelgeving ontvangen veehouders deze groencertificaten omdat ze groene energie produceren. Op basis van haar meerjarenplanning voor duurzame energie stelt FrieslandCampina zich garant voor de aankoop van groencertificaten van eigen leden, tegen een marktgerelateerde prijs. Deze groencertificaten zet FrieslandCampina in voor de verduurzaming van het energieverbruik van de eigen productiebedrijven.

Samen zoeken naar nieuwe mogelijkheden
Onderdeel van de overeenkomst is dat FrieslandCampina en Essent zich gezamenlijk zullen inspannen voor mogelijkheden om in de zuivelketen, vanaf de boerderij tot aan het uitleveren van producten, te komen tot nieuwe vormen van energiebesparing of het verduurzamen van het energieverbruik. Formeel gaat de samenwerking nu in, maar samen met Essent begeleidt FrieslandCampina sinds begin dit jaar reeds melkveehouders die actief willen worden in de productie van groene energie. Inmiddels zijn er tientallen melkveehouders bezig zich te oriënteren of zelfs met concrete projecten, van zonnepanelen tot windmolens en biogasinstallaties. Deze samenwerkingsovereenkomst volgt na een eerder contract voor de levering van energie aan FrieslandCampina door Essent. Op grond van dat contract levert FrieslandCampina vanuit een warmtekrachtcentrale energie terug aan Essent.

Invulling van een logische stap
“Net voor de zomer hebben we onze strategie route2020 bekend gemaakt. Wij vinden het van groot belang dat ook toekomstige generaties zuivel kunnen produceren en consumeren en daarom willen we in de productieketen voor melk en zuivel komen tot meer duurzame energie en een beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Vorig najaar hadden we al de intentie uitgesproken dat we dat samen met onze leden wilden oppakken”, zegt Werner Buck, Corporate director Public & Quality Affairs bij FrieslandCampina. “Melkveehouders zijn samen eigenaar van de coöperatieve zuivelonderneming FrieslandCampina. Wat is er nu mooier dan dat de onderneming voor de melkverwerking groene energie van de eigen leden betrekt? Dat is de intrinsieke kracht van onze coöperatieve keten. Vanuit die gedachte zijn we gaan zoeken naar een partner die leden met serieuze plannen kan ondersteunen bij duurzame energie-projecten en dat heeft geresulteerd in deze overeenkomst.” Gezien vanuit de Nederlandse zuivelindustrie ligt er de afspraak dat in 2020 honderd procent duurzame energie ingekocht wordt, bii voorkeur geleverd door melkveehouders. Van de energie die de productielocaties van FrieslandCampina in Nederland gebruiken, was in 2009 zeven procent duurzaam opgewekt. Dit jaar is het 15 procent en de doelstelling voor 2011 is 25 procent.

Inventieve invulling van partnership
Een van de strategische pijlers van Essent is om met belangrijke klanten langjarige partnerships aan te gaan. “De samenwerking met FrieslandCampina is uniek, omdat we op een inventieve manier invulling geven aan het begrip ‘partnership’. Dit past ook in de ‘Essent Levert’ campagne die onlangs van start is gegaan, en die gericht is op waarmaken”, aldus Jacob Ruiter, directeur B2B bij Essent. “Voor beide partijen én voor de betrokken melkveehouders is deze vorm van vergaande samenwerking nieuw, en juist door de bundeling van kennis en kunde verwachten wij lokale energieproductie en levering te kunnen versnellen.”