Eén aanpak voor kwaliteit, arbeidsveiligheid en milieu FrieslandCampina

30 juni 2010

FrieslandCampina voert in de hele productieketen voor zuivel stap voor stap één uniforme aanpak in om te voldoen aan eisen op het gebied van kwaliteit, arbeidsveiligheid en milieubelasting. Nadat de leden-melkveehouders 1 januari startten met het kwaliteitssysteem Foqus, is Foqus wereldwijd nu ook de aanpak waarmee alle productielocaties van FrieslandCampina ervoor zorgen dat producten en productiemethoden voldoen aan de specificaties en eisen van afnemers en autoriteiten als het gaat om kwaliteit en voedselveiligheid. De volgende stap is uitbreiding naar milieu en arbeidsveiligheid (inclusief brandpreventie) in de productiebedrijven.

Foqus bouwt voort op soortgelijke systemen van voormalig Friesland Foods en Campina. Voorop blijft staan dat FrieslandCampina ook met Foqus voldoet aan de eisen en afspraken op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteit, arbeidsomstandigheden, milieubelasting en brandpreventie 
Met Foqus krijgen medewerkers in de productie- en distributiebedrijven op gestructureerde en transparante wijze inzicht in de relevante normen en verbetermogelijkheden. Deze aanpak vertaalt FrieslandCampina ook door richting leveranciers van ingrediënten en andere grond- en hulpstoffen.

Eén basisfilosofie
“We hanteren één basisfilosofie. Daarom kiezen we ervoor om in onze hele keten onder de naam Foqus te werken aan kwaliteit, voedselveiligheid, arbeidsveiligheid en milieu”, verklaart Suzan Horst, corporate manager Quality Affairs, Issue & Crisis Management bij FrieslandCampina. “De productie van zuivel is een zorgvuldig proces. Risicoanalyses, productieprotocollen en kwaliteitscontroles in de productieketen zorgen ervoor dat de kans op fouten en incidenten tot een minimum wordt beperkt. Daarbij zijn we ons er terdege van bewust dat kwaliteit gemaakt wordt door mensen, niet door papier. Het gaat dus ook, en vooral, om instelling en motivatie. Motivatie om continu te willen verbeteren. Foqus is daarop ingericht. De verbetercirkel, plan-do-check-act, staat dan ook centraal. Deze principes zijn op de boerderij niet anders dan in een productiebedrijf voor zuivel. Vanzelfsprekend is de uitwerking van Foqus voor onze productie- en distributiebedrijven wel anders dan voor de melkveebedrijven van onze leden.”

Op basis van internationale standaarden
Om met Foqus voor de productielocaties te kunnen garanderen dat de kwaliteit en voedselveiligheid voldoen aan geldende eisen, is het systeem gebaseerd op internationale en nationale regelgeving en standaarden, zoals HACCP, ISO 9001, FSSC22000 en Codex. Voor arbeidsomstandigheden en milieu gelden ISO 14001 en de OHSAS 18001 als internationale standaards.

Verbreding naar arbeidsveiligheid, milieu en brandpreventie
Voorbereid wordt nu de uitbreiding van de Foqus-systematiek naar arbeidsomstandigheden milieuzorg en brandpreventie. “Daarvoor lopen overal in de onderneming al programma’s, die we op één leest gaan schoeien. De gestandaardiseerde risico-analyse methodiek vormt daarbij de basis van het systeem. Alle locaties dienen minimaal op het niveau van ISO 14001 en OHSAS 18001 te zitten. Eén Foqus-aanpak vergroot de uitwisselbaarheid van ideeën tussen de verschillende bedrijfsonderdelen en ook tussen voedselveiligheid en bijvoorbeeld milieu en arbeidsveiligheid”, aldus Jaap Petraeus, Corporate Manager Environment & Sustainability.

Leden-melkveehouders
De 15.300 leden-melkveehouders werken vanaf 1 januari 2010 met Foqus-Boerderij. Foqus omvat voor hen de thema’s melk (zoals de kwaliteit van de melk, het melken en de melkkoeling), koe (gezondheid), productieproces (water, voer) en omgeving (netheid van het bedrijf en weidegang). Voor de Nederlandse leden gaat het om specifieke regelingen van FrieslandCampina. Voor leden in Duitsland en België haakt FrieslandCampina zoveel mogelijk aan bij al bestaande nationale systematieken, zoals QM-Milch (Duitsland) en IKM (België). Onafhankelijke, externe instanties controleren de melk en de bedrijfsvoering van melkveehouders.
Yvonne van der Vorst, Quality Manager bij Coöperatieve Zaken: “Op de boerderij leggen melkveehouders de basis voor de kwaliteitsprestatie in de hele keten. Ook al werkt kwaliteitszorg in onze productiebedrijven in de praktijk anders uit dan op een melkveebedrijf, de naam Foqus geeft aan dat onze melkveehouders en medewerkers allemaal hetzelfde doel hebben: zo effectief mogelijk ervoor zorgen dat de kwaliteit en veiligheid van producten en productieprocessen in orde zijn.”