Copa-Cogeca dringt aan op sterke economische rol boeren in Europa

20 juni 2010

De organisatie van Europese boeren, Copa-Cogeca, heeft bij de Europese Unie er op aangedrongen om de economische rol van boeren in het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) te versterken. Op die manier kunnen zij de boeren  een grotere bijdrage leveren aan de economische strategie voor 2020 van de EU. Ook  kunnen de boeren helpen met het behoud van de 28 miljoen banen in de Europese agrarische sector. De Europese Commissie heeft een inspraakronde geopend omdat zij de GLB in 2013 wil hervormen.

De voorzitter van de Copa, Padraig Walshe onderstreept het belang van de agrarische sector voor de Europese Unie: “Geschat wordt dat één op de zes banen in Europa in meer of mindere mate in verband staat met de agrarische sector. De inkomens in de agrarische sector blijven maar dalen, terwijl de werkloosheid toeneemt. De protesten van boeren en coöperaties in Brussel spreken boekdelen.”

Cogeca voorzitter Paolo Bruni vult aan: “We hebben een aantal voorstellen bij de EU ingediend voor de GLB (post-2013).”

Bruni verwacht dat de marktmacht van boeren versterkt kan worden door hun krachten te bundelen in coöperaties. Ook maatregelen die boeren meer marktgericht laten werken horen bij de aanbevelingen van Copa-Cogeca. Met de juiste maatregelen en ondersteuning kan de sector ook helpen met het tegengaan van klimaatverandering, denkt Bruni.