Angelique Huijben-Pijnenburg benoemd tot lid bestuur/raad van commissarissen FrieslandCampina

16 juni 2010

Angelique Huijben-Pijnenburg (42) is door de ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. benoemd tot lid van het bestuur van de coöperatie en daarmee tot lid van de raad van commissarissen van de onderneming Koninklijke FrieslandCampina N.V.

De ledenraad van FrieslandCampina heeft op 16 juni besloten om Angelique Huijben-Pijnenburg te benoemen tot nieuw lid van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. Zij treedt in functie per 15 december 2010. Angelique Huijben-Pijnenburg heeft samen met haar echtgenoot een melkveebedrijf in Oosteind (Noord-Brabant, Nederland). Zij is bestuurslid van een aantal organisaties, zoals het Waterschap Brabantse Delta en Agrarische Bedrijfsverzorging Brabant. Verder is ze lid van een aantal adviescolleges.

Angelique Huijben-Pijnenburg volgt Sybren Attema op, die volgens het rooster van aftreden aftredend en niet herbenoembaar is. Zij zal per 15 december 2010 tevens toetreden als lid van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Herbenoeming twee leden bestuur
De ledenraad heeft eveneens besloten tot herbenoeming van Frans Keurentjes en Jan Uijttewaal tot leden van het bestuur van zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. Deze herbenoemingen gaan in per 15 december 2010. Beide bestuursleden zijn volgens het rooster van aftreden van het bestuur aftredend en herbenoembaar. Deze herbenoeming geldt tevens voor hun functie als lid van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V.