FrieslandCampina concentreert Research & Development in Wageningen

21 mei 2010

Royal FrieslandCampina heeft het voornemen om de meeste van haar Research & Development-activiteiten in Nederland te concenteren in Wageningen. Het betreft de activiteiten die momenteel plaatsvinden in Deventer, Tilburg en Wageningen. Deze bundeling zal bijdragen aan het versterken van de innovatieve kracht van de onderneming.

Het ontwikkelen van nieuwe consumentenproducten en ingrediënten en het vernieuwen van processen is van groot belang om het onderscheidend vermogen van FrieslandCampina te versterken. Als onderneming die wereldwijd actief is, heeft FrieslandCampina R&D-activiteiten in diverse landen. FrieslandCampina zoekt voor research & development actief de samenwerking met kennisinstellingen en andere bedrijven.

Beter kennis ontwikkelen en uitwisselen
Om effectiever te kunnen innoveren en sneller en beter kennis te kunnen ontwikkelen, heeft FrieslandCampina in maart 2010 het besluit genomen om de R&D-activiteiten van Deventer, Tilburg en Wageningen samen te voegen. Hier werken zo’n 250 professionals, in research en product- en procesontwikkeling voor consumptiezuivel, kaas en ingrediënten.

Food Valley
Na een zorgvuldige afweging in de afgelopen periode, waarbij zakelijke overwegingen en gevolgen voor de medewerkers een belangrijke rol hebben gespeeld, gaat de voorkeur voor de nieuwe vestigingsplaats uit naar Wageningen. Wageningen speelt een centrale rol in Food Valley, waar internationaal georiënteerde kennisinstellingen en bedrijven actief zijn in R&D op het gebied van voeding.

Aan de centrale ondernemingsraad van FrieslandCampina in Nederland wordt op korte termijn advies gevraagd over dit voorgenomen besluit. In de komende periode zullen de diverse opties voor de toekomstige R&D-locatie in Wageningen verder worden uitgewerkt. De verwachting is dat een definitief besluit medio 2010 kan worden genomen.