Open dagen bij leden-melkveehouders nu op ondernemingswebsite FrieslandCampina

10 mei 2010

Open dagen die worden georganiseerd door leden-melkveehouders van FrieslandCampina in Nederland, worden vanaf nu vermeld op de Nederlandstalige versie van de website www.frieslandcampina.com. Zo kunnen mensen gemakkelijk zien bij welke melkveehouder ze welkom zijn om zelf te ervaren en te zien hoe de leden-melkveehouders van FrieslandCampina op hun bedrijf melk produceren en omgaan met koeien en landschap. Het melkveebedrijf vormt het begin van de zuivelketen.

Ruim 14.000 melkveehouders in heel Nederland, en nog eens zo’n 1.300 melkveehouders in het westen van Duitsland en België, zijn lid van de coöperatie FrieslandCampina. De coöperatie is eigenaar van de zuivelonderneming FrieslandCampina, die wereldwijd actief is in zuivel. De melkveehouders leveren dus melk (op jaarbasis ongeveer 8,7 miljard kilo), zijn lid van de coöperatie en, via de coöperatie, eigenaar van de onderneming. De melkveehouders zijn actief en betrokken bij de hele zuivelketen, van de voeding van de koe tot aan de daadwerkelijke voeding van de mens.
FrieslandCampina ondersteunt de eigen melkveehouders die een open dag of een schoolklasbezoek op hun bedrijf organiseren. De leden-melkveehouders kunnen de open dag aanmelden op de ledenwebsite melkweb, waarna de open dag automatisch wordt gepubliceerd op de ondernemingswebsite www.frieslandcampina.com. De open dagen te vinden zijn te vinden onder ‘verantwoordelijkheid’, in het hoofdmenu. Na afloop van de open dag kunnen de veehouders een verslag plaatsen. Voor de open dag stelt FrieslandCampina producten en informatiemateriaal ter beschikking.

Kennis maken met het natuurlijke karakter van melk
FrieslandCampina kiest om diverse redenen voor actieve ondersteuning van open dagen en schoolklasbezoeken. Zo kunnen mensen door een boerderijbezoek kennis maken met het natuurlijke karakter van melk, als bron voor dagelijkse voeding. En daarmee dus ook als de natuurlijke bron van wat FrieslandCampina doet. Door het bezoek aan de boerderij kunnen mensen zelf ook de zorg voor dieren, kwaliteit en landschap in de praktijk zien en beleven.

Campina Open Boerderijdagen
Naast de open dagen waarvoor melkveehouders zelf het initiatief nemen, is er de Campina Open Boerderijdag. Daarvoor ligt het initiatief bij Campina, het merk dat de onderneming FrieslandCampina in Nederland voert voor dagverse zuivel. Dit evenement, dat jaarlijks plaatsvindt op Tweede Pinksterdag, is dit jaar op 24 mei. Maar liefst 65 FrieslandCampina bedrijven, verspreid over heel Nederland openen dan hun deuren voor publiek. Vorig jaar trok dit evenement, waaraan toen 55 bedrijven deelnamen, maar liefst 80.000 bezoekers.