Melk al eeuwen lang goed voor elk

13 april 2010

De gemiddelde lengte van Europeanen door de eeuwen heen geeft een indicatie van de voedingswaarde van hun voedsel en hun algemene gezondheid. Uit onderzoek van de Oxford University blijkt dat de lengte van de Europeanen werd beïnvloed door de hoeveelheid melk die zij dronken.

Uit de studie blijkt dat het in de Romeinse tijd slecht was gesteld met de voedingswaarde van ons eten. Waarschijnlijk door de hoge bevolkingsdichtheid. In de loop van de eeuwen verbeterde de voedingswaarde. Een belangrijke factor hierin is het drinken van melk, mogelijk gemaakt door de vooruitgang in en toename van de landbouw. En dit is weer terug te zien in een toename van de lengte van de Europeanen, aldus de onderzoekster, Nikola Koepke.

Bottenonderzoek
De ‘antropometrische’ methode die Koepke gebruikt voor haar onderzoek, waarbij biologie en archeologie worden gecombineerd, maakt het aannemelijk dat de toename in lengte van de botten een indicatie is van een beter dieet.
Koepke heeft ruim achttienduizend skeletten gemeten, afkomstig van 484 archeologische vindplaatsen in Europa. “Toename van de melkconsumptie, af te leiden uit het aantal koeien, had een positief effect op de gemiddelde lengte”, zo schrijft Koepke, “Het is ook een belangrijke verklaring voor de grote regionale verschillen in gemiddelde lengte in Europa.”