Joris Driepinter: melk vol voedingsstoffen

4 maart 2010


De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), de brancheorganisatie voor de Nederlandse zuivelindustrie, begint een nieuwe reeks voorlichtingsactiviteiten over melk en zuivelproducten, waaronder wetenschappelijke symposia en advertenties in publieksmedia. Hiervoor maakt NZO gebruik van het symbool ‘Joris Driepinter’. Met deze aanpak wil de NZO wijzen op de rijkdom aan voedingsstoffen in melk en zuivel. Vanwege die vele voedingsstoffen is melk een aanbevolen voedingsmiddel en een belangrijk onderdeel van een gezond voedingspatroon.

De campagne ligt in het verlengde van voorlichtingsactiviteiten die de Nederlandse zuivelindustrie al vele jaren uitvoert. Centraal staan symposia waarin de wetenschappelijke kennis over zuivel in relatie tot voeding en gezondheid wordt verdiept. Deze wetenschappelijke informatie zal de NZO vertalen in voorlichting aan professionals en consumenten door middel van brochures en advertenties.

In de publiekscampagne brengt Joris Driepinter de boodschap. In de jaren 1965-1978 speelde hij de hoofdrol in de melkpromotie gericht op kinderen. Nu fungeert hij als blikvanger in advertenties met het motto: “3 goede redenen om elke dag zuivel te eten of te drinken”.
Het gaat om een driejarige campagne, van maart 2010 tot oktober 2012, voor de helft gefinancierd door de Europese Unie. Een campagne met dezelfde strekking wordt tegelijkertijd in Frankrijk uitgevoerd. In 2008 dronken Nederlanders gemiddeld ongeveer 60 liter melk per jaar per persoon en aten zij bijna 20 kilo kaas per persoon.