Prijsschommelingen en veranderende marktomstandigheden in de zuivelsector zowel kans als bedreiging

9 februari 2010


De extreme prijsschommelingen van de afgelopen jaren op de zuivelmarkt zijn ongewenst, maar bieden ook kansen. De combinatie van de sterk wisselende prijzen en een veranderende wereldwijde marktomstandigheden (minder regulering bijvoorbeeld) zijn de uitdagingen die de zuivelsector de komende jaren moet zien te overwinnen. Dat is de conclusie van een seminar dat de European Dairy Association (EDA) op 3 februari organiseerde. Er spraken diverse spelers uit verschillende delen van de zuivelketen over dit onderwerp.

Alle sprekers zijn het er over eens dat de extreme prijsschommelingen niet gewenst zijn. En ook al brengt men veel verschillende zienswijzen en ideeën te berde, de grote gemene deler is dat samenwerking tussen publieke en private sector nodig is om een stabielere prijs te krijgen. Joop Kleibeuker, secretaris generaal van de European Dairy Organization, licht dit toe: “De prijs is een signaal van de markt; prijsschommelingen horen bij een goede markt en zijn ook nodig. Maar extreme prijsschommelingen, zoals we die de laatste tijd zien, maken de markt kapot. De Europese Unie zou kunnen helpen bij het verminderen van de schommelingen. Bijvoorbeeld met marktinstrumenten als interventie en strategisch voorraadbeheer.”

Veranderende wereldwijde omstandigheden vragen om een zuivelsector die zich kan aanpassen. Werner Buck, voorzitter van de European Dairy Association: “Eén van de uitdagingen van de zuivelsector is het extreme en ongewenste niveau van de prijsschommelingen die we sinds 2007 hebben gezien. Om deze uitdaging het hoofd te kunnen bieden, moeten we leren om ons aan te passen, en alhoewel dit proces al begonnen is, zal het tijd kosten om het af te ronden. Ik ben er van overtuigd dat, om het bestaan van de zuivelsector ook voor de lange termijn zeker te stellen, de zuivelindustrie winstgevend moet zijn en een meerwaarde moet leveren aan boeren, klanten en alle andere spelers in de zuivelketen.”