Hulp aan slachtoffers aardbeving Haïti

21 januari 2010


FrieslandCampina stelt aan de getroffen bevolking van Haïti melkpoeder ter beschikking met een waarde van 250.000 euro.

FrieslandCampina geeft deze hulp namens de gehele onderneming en namens de leden-melkveehouders. FrieslandCampina heeft contact gezocht met het World Food Program van de Verenigde Naties om ervoor te zorgen dat de gedoneerde melkpoeder terecht komt bij diegenen die de hulp het meest nodig hebben.

FrieslandCampina wil met deze donatie een bijdrage leveren aan de hulpverlening aan de zwaar getroffen bevolking van Haïti.