milk2020, bespiegelingen over de zuivel in 2020

14 januari 2010


De zuivelsector, FrieslandCampina en de toepassingen van melk zullen in 2020 duidelijk anders zijn dan nu. Onder het motto milk2020 ontvouwde Cees ’t Hart, CEO van FrieslandCampina, vandaag zijn bespiegelingen over zuivel in 2020. Hij deed dat voor ruim 700 jonge zuivelondernemers van FrieslandCampina, tijdens de eerste jongerendag van FrieslandCampina. “Dat inspireert en levert bouwstenen voor de toekomst op.”

Volgens ’t Hart behoren de jonge ondernemers tot de zogenoemde kruispuntgeneratie. “Als zij in 2020 succesvol willen zijn, moeten ze de komende jaren de juiste richting in slaan. En het betekent dat ze de komende jaren keuzes moeten maken om hun droom te realiseren.”

Beelden en bespiegelingen
Hij benadrukt dat hij op de jongerendag in Arnhem (Nederland) niet de nieuwe strategie van FrieslandCampina heeft onthuld, maar wel gedachten en beelden heeft gedeeld over hoe zuivel en FrieslandCampina in 2020 zouden kunnen zijn. “Onze strategie volgt later dit voorjaar. Waar ik bij stil heb gestaan, is een aantal bespiegelingen en gedachten over 2020. Vergelijk het met de auto-industrie. Wij zien nu auto’s op straat rijden die trekjes hebben van concept cars die vijf jaar geleden op de Detroit autoshow stonden. Maar er zijn ook droomauto’s die we nooit op straat hebben gezien. Dat we als FrieslandCampina met milk2020 voor de zuivel zulke bespiegelingen delen met de buitenwereld, is nieuw. Met wie kunnen we droombeelden nu beter delen dan met de nieuwe generatie zuivelondernemers? Dat inspireert en levert bouwstenen voor de toekomst op.”
De jonge melkveehouders kregen de vraag voorgelegd om per sms te stemmen op stellingen die waren gebaseerd op de milk2020-denkbeelden. Aanvankelijk deed 32 procent van de jonge ondernemers de milk2020-beelden af als ‘luchtfietserij’. Uiteindelijk antwoordde 94 procent ‘ja’ op de stelling: ‘milk2020, daar doe ik als ondernemer graag aan mee’.
’t Hart verwacht dat op een aantal terreinen de zuivelwereld er in 2020 anders uit zal zien dan nu. “Maar hoe anders, dat zullen we dan zien.”

Bespiegeling: zuivel een van de meest waardevolle voedingsmiddelen
Wordt deze gedachte werkelijkheid? “In 2020 wordt melk wereldwijd gezien en behandeld als een van de meest waardevol voedingsmiddelen. De nutriënten in melk worden erkend voor hun positieve uitwerking op de gezondheid van mensen. Een goed voedselpakket zonder zuivel of melkbestanddelen? Ondenkbaar en onverstandig!” 

Bespiegeling: Noordwest-Europa in 2020 aangewezen als een van dé productieregio’s voor zuivel
“Verplaats je in een satelliet en bedenk dat de aarde zuivel nodig heeft. Waar zou je dat dan produceren? Op die plek waar het het beste kan”, aldus ’t Hart in milk2020.  ’“In Noordwest Europa kunnen we de wereldvoedselvoorziening veilig stellen met de minste belasting voor milieu en omgeving. Waarom? Omdat in Noordwest-Europa de natuurlijke omstandigheden het beste zijn voor de productie van melk en omdat de zuivelondernemers daar die als geen ander kunnen combineren met moderne techniek.” ’t Hart vindt het denkbaar dat innovaties die de Nederlandse stichting Courage nu voorbereidt, zoals de koeientuin, in 2020 breed zijn ingevoerd.

Bespiegeling: zuivel en duurzaamheid is in 2020 geen issue meer
“Zuivel en duurzaamheid zijn in 2020 geen issue meer. Problemen die er waren, zijn de afgelopen tien jaar opgelost Dat betekent: duurzaam ondernemen, maatschappelijke acceptatie en extra kansen in de markt”, zo blikt ’t Hart vanuit 2020 denkbeeldig terug op het tijdvak 2010-2020. Ideeën die daarbij horen: fabrieken van FrieslandCampina draaien in 2020 op groene energie en zuivelondernemers worden beloond voor een laag energieverbruik per liter geproduceerde melk.

Bespiegeling: succesvolle aanwezigheid van FrieslandCampina In n;g meer landen
De onderneming FrieslandCampina heeft vandaag de dag met consumentenproducten al sterke posities in Europa en delen van Azië en Afrika en met ingrediënten wereldwijd. En in 2020? “Daar waar interessante vraag is naar zuivel, voorziet FrieslandCampina er in”, aldus milk2020. FrieslandCampina zou in die gedachte in 2020 in veel meer landen actief en succesvol zijn dan in 2010. ’t Hart:“Of we succesvol zijn, dat bepalen niet wij, maar is ook in 2020 ter beoordeling van onze consumenten, afnemers, medewerkers en leden-zuivelondernemers.”

Bespiegeling: in 2020 voorziet FrieslandCampina met melk op geheel nieuwe wijze in de behoeften van consumenten
Consumenten kennen zuivel en FrieslandCampina vandaag de dag van voedingsmiddelen, van zuiveldranken, van melkpoeders, van kaas en boter. En in 2020? In de ideeën over 2020 die ‘t Hart ontvouwt, is er plaats voor toepassing van melkbestanddelen in cosmetica en kleding. Maar belangrijk blijft de toepassing in voeding, al zal die heel anders kunnen zijn dan nu. En zelfs bevat milk2020 de gedachte dat zuivelondernemers in 2020 op hun bedrijven water uit melk halen en dat dat water ook weer nieuwe toepassingsmogelijkheden zal krijgen.

Bespiegeling: de coöperatie FrieslandCampina als partnership van zes allianties van zuivelondernemers
Volgens ’t Hart is het geen enkele discussie dat de onderneming FrieslandCampina ook in 2020 in boerenhanden is. Maar hoe? ’t Hart schetst het beeld: “In 2010 is het nog een ondernemend collectief. In 2020 is het een collectief van zuivelondernemers. FrieslandCampina is een partnership van een aantal allianties van zuivelondernemers. Je zou kunnen denken dat er allianties zijn van ondernemers die kiezen voor low cost productie voor de wereldmarkt, maar ook van ondernemers die specifieke kaasmelk produceren. En ook van mensen die hi-tech melk produceren voor medische toepassingen.”
Ondernemers zullen in 2020 bepalen welke afzetmarkt, welke melk, welk type melkveehouderij en dus welke alliantie het beste past bij de ambities en mogelijkheden die zij als ondernemers hebben. En daarom is er volgens ’t Hart alle reden om melkveehouders in het vervolg ‘zuivelondernemers’ te noemen.