Garantieprijs januari: 30,00 euro per 100 kilo melk

4 januari 2010


De uitbetalingsprijzen voor boerderijmelk in Duitsland, Denemarken, Nederland en België stabiliseren, na een periode van sterke stijging. Dit leidt ertoe dat de garantieprijs voor januari 2010 uitkomt op 30,00 euro per 100 kilo melk, exclusief btw.

Deze prijs voor januari 2010 ligt in lijn met de garantieprijs voor november 2009 en is hoger dan de garantieprijs voor januari 2009.
De daling van de garantieprijs van januari 2010 ten opzichte van december 2009 is vrijwel volledig toe te schrijven aan het wegvallen van de correctie die was opgenomen in de garantieprijs voor december. Deze correctie in december was noodzakelijk omdat de prijsverhogingen voor boerderijmelk in de periode september tot en met november 2009 sterker waren dan verwacht werd bij de vaststelling van de garantieprijs voor de betreffende maanden. De correctie in december was erop gericht dat de garantieprijs op jaarbasis gelijk te laten zijn aan de jaarmelkprijzen van zuivelondernemingen in genoemde landen. Gemiddeld over de 12 maanden van 2009 komt de garantieprijs uit op 26,40 euro.
De garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit en is exclusief btw. Het is de prijs die FrieslandCampina de leden-melkveehouders gegarandeerd betaalt voor de melk die zij leveren in het betreffende tijdvak. Deze prijs is onafhankelijk van het resultaat van de onderneming FrieslandCampina.
In deze garantieprijs zijn de effecten van toeslagen en heffingen niet verwerkt, zoals de kwantumtoeslag, seizoensheffingen en seizoenstoeslagen. Qua seizoensheffingen en –toeslagen zijn januari, februari en juli zogenoemde neutrale maanden; er is dan geen seizoensheffing en geen seizoenstoeslag. Van maart tot en met juni is voor de leden van FrieslandCampina de zomerheffing (2,30 euro per 100 kilo melk) van kracht. In de periode augustus tot en met november is er sprake van een seizoenstoeslag van 3,65 euro en in december van 1,00 euro. Na verrekening van toeslagen en heffingen  bedraagt het melkgeld in januari voor een melkveebedrijf met 500.000 kilo melk 29,21 euro per 100 kilo melk, exclusief btw.

Verloop garantieprijs FrieslandCampina

2010

2009

Per 100 kilo melk Cumulatief gemiddelde 
per 100 kilo milk
Per 100 kilo melk Cumulatief gemiddelde  per 100 kilo melk
januari

30,00

30,00

28,75

28,75

februari

27,50

28,13

maart

25,25

27,17

april

25,25

26,69

mei

25,25

26,40

juni

24,25

26,04

juli

23,50

25,68

augustus

23,50

25,41

september

24,50

25,31

oktober

26,50

25,43

november

29,75

25,82

december

 

32,75

26,40

 

Prijzen in euro per 100 kilo melk met 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit, exclusief btw. In deze prijs zijn geen heffingen en toeslagen verwerkt

Melkprijs FrieslandCampina bestaat uit garantieprijs en prestatietoeslag
De melkprijs die FrieslandCampina op jaarbasis aan de leden-melkveehouders betaalt, bestaat uit de garantieprijs en de jaarlijkse prestatietoeslag.
De garantieprijs is onafhankelijk van het resultaat van de onderneming FrieslandCampina. De garantieprijs is gebaseerd op de gemiddelde melkprijs voor Duitsland, de melkprijs van Arla Foods in Denemarken, de melkprijzen van Bel Leerdammer, Cono Kaasmakers en DOC Kaas in Nederland en de melkprijs van Milcobel in België. Deze prijzen voor boerderijmelk zijn beeldbepalend voor het betreffende land. Voor de berekening van de garantieprijs van FrieslandCampina worden deze melkprijzen gewogen voor de hoeveelheid melk die in het hele betreffende land wordt verwerkt. In zijn totaliteit gaat het om zo’n 45 miljard kilogram melk.  Maandelijks bestaat de garantieprijs uit de verwachte garantieprijs in de betreffende maand en een eventuele verrekening van inschattingsverschillen uit de voorgaande maanden.
In tegenstelling tot de garantieprijs is de prestatietoeslag wel afhankelijk van de financiële resultaten van de onderneming FrieslandCampina en het vastgestelde reserveringsbeleid. Van het resultaat van de onderneming, op basis van de garantieprijs, betalen we in principe 25 procent contant aan de leden uit als prestatietoeslag. De prestatietoeslag wordt jaarlijks na vaststelling van de jaarrekening uitbetaald naar rato van de waarde van de geleverde melk.