Kwaliteitssysteem Foqus van start voor leden-melkveehouders

14 december 2009


Foqus is de naam van het nieuwe kwaliteitssysteem, dat de leden-melkveehouders van FrieslandCampina vanaf 1 januari 2010 gaan gebruiken. Foqus geeft de leden helderheid over wat zij moeten en kunnen realiseren als het gaat om de melk, de koe, het productieproces op de boerderij en de zorg voor de omgeving. Foqus geeft praktische handvatten voor de manier waarop zij kunnen voldoen aan de eisen van afnemers en autoriteiten.

Foqus omvat voor de leden-melkveehouders de thema’s melk (zoals de kwaliteit van de melk, het melken en de melkkoeling), koe (gezondheid), productieproces (water, voer) en omgeving (weidegang). Voor de Nederlandse leden gaat het om specifieke regelingen van FrieslandCampina. Voor leden in Duitsland en België haakt FrieslandCampina zoveel mogelijk aan bij al bestaande nationale systematieken, zoals QM-Milch (Duitsland) en IKM (België). Onafhankelijke, externe instanties controleren de melk en de bedrijfsvoering van melkveehouders.

Met Foqus heeft FrieslandCampina voor haar leden een toekomstgericht, maar ook praktisch kwaliteitshuis neergezet. “De naam Foqus maken we nu bekend, maar de opzet en de belangrijkste bestanddelen van het systeem hebben we de afgelopen maanden al met onze leden gedeeld. Op hun melkveebedrijven leveren onze leden een prestatie die de basis vormt voor de gehele keten , aldus Yvonne van der Vorst, quality manager bij Coöperatieve Zaken.

Opbouw kwaliteitssysteem, meten en presteren
Voor elk van de kwaliteitsthema’s bestaan doelen (wat bereikt moet worden) en voorwaarden (hoe dat kan of moet) én zijn een aantal optionele punten opgenomen. Zo is het vrijwillige weideprogramma van FrieslandCampina is per 1 januari 2010 ook onderdeel van het kwaliteitssysteem.

Hoe een melkveehouder scoort op de diverse kwaliteitsthema’s, wordt bepaald aan de hand van melkonderzoek en beoordeling van de bedrijfsvoering van de melkveehouder. De combinatie van scores op de diverse kwaliteitsthema’s bepaalt de kwaliteitsprestatie van het bedrijf, met Excellent als hoogst haalbare prestatie.

Aansluiting bij systemen in onderneming
Het kwaliteitssysteem voor de melkveehouders betreft de productie op de boerderij tot het moment dat de melkauto de melk ophaalt. Het kwaliteitssysteem voor de melkveehouders sluit daarmee aan op de managementsystemen die de onderneming FrieslandCampina in melkophaling, melkverwerking, productbereiding en distributie hanteert voor kwaliteit, voedselveiligheid, arbeidsomstandigheden, brandpreventie en milieu. Deze systemen vinden hun basis in internationale regelgeving en normen, zoals ISO, HACCP, Codex en OHSAS.