FrieslandCampina herschikt productie

10 december 2009


Zuivelonderneming Koninklijke FrieslandCampina N.V. heeft het voornemen de productielocaties de komende jaren fors te gaan herschikken. Als gevolg hiervan worden in totaal zes locaties in Nederland, Duitsland en België gesloten. Er ontstaan 318 nieuwe arbeidsplaatsen (fte) en er gaan 942 arbeidsplaatsen verloren. Per saldo vervallen hierdoor 624 van de wereldwijd 20.500 vaste arbeidsplaatsen. Vanmiddag zijn de medewerkers op de betrokken locaties geïnformeerd over de plannen. De medezeggenschapsorganen zijn bij het proces betrokken. De vakbonden zijn eveneens geïnformeerd.

Na de realisatie van de fusie tussen Friesland Foods en Campina eind 2008 zijn onderzoeken gestart naar de mogelijkheden de productie-, verpakkings- en kaasveredelingsactiviteiten te optimaliseren. Door de fusie is er sprake van overlap op het gebied van productie. Voor het maken van de analyses zijn de verschillende producten, de productiesystemen, de capaciteitsbenutting en de ruimte voor groei per locatie in kaart gebracht. Vervolgens is bepaald wat de meest optimale inrichting van de productie zou zijn.

Cees ’t Hart, CEO van Royal FrieslandCampina: “Doel van de voorgenomen herschikking van de productie is de kosten verder te verlagen door schaalvergroting en efficiëntieverbetering. We zullen ons inspannen de medewerkers die hun baan verliezen te begeleiden bij het vinden van een nieuwe baan, binnen of buiten FrieslandCampina.”

Consumer Products Europe
Het is het voornemen de productielocatie in Elsterwerda (Duitsland) medio 2011 te gaan sluiten. De productie van yoghurts en desserts wordt in Duitsland verplaatst naar de locaties in Gütersloh, Heilbronn en Keulen. In Elsterwerda komen dan de 300 arbeidsplaatsen te vervallen. In Gütersloh ontstaan 72 nieuwe arbeidsplaatsen en in Heilbronn komen er 17 nieuwe arbeidsplaatsen bij.

Het is tevens het voornemen de productielocatie in Kalkar (Duitsland) medio 2011 te gaan sluiten. In Kalkar vervallen de 173 arbeidsplaatsen. De productie van lang houdbare melk (UHT) voor de Duitse markt gaat naar Keulen (Duitsland), waar 8 nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan. De productie van lang houdbare melk voor de Nederlandse markt en de productie van Chocomel en yoghurtdranken worden verplaatst naar Aalter (België), hier ontstaan 71 nieuwe arbeidsplaatsen. De productie voor de Hongaarse markt wordt verplaatst naar Debrecen, waar 7 nieuwe arbeidsplaatsen bij komen.

In Leeuwarden bestaat het voornemen één onderdeel, de afdeling Packaging-Zuid, in het tweede kwartaal 2011 te gaan sluiten. In deze afdeling wordt koffiemelk verpakt. In Leeuwarden verdwijnen hierdoor 73 van de in totaal 850 arbeidsplaatsen. De in Leeuwarden geproduceerde koffiemelk zal worden verpakt in Aalter (België), waar 26 nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan en Bornem (België) waar 6 nieuwe arbeidsplaatsen bij komen.

Cheese & Butter
Het is het voornemen de kaasverpakkingslocaties van FrieslandCampina Cheese in Drachten en in Tilburg eind 2010 te gaan sluiten. De kaas-grootverpakkingsactiviteiten van Drachten worden verplaatst naar Leerdam. Alle 60 arbeidsplaatsen in Drachten komen daardoor te vervallen. De kaas-kleinverpakkingsactiviteiten uit Tilburg worden deels naar Leerdam en deels naar Wolvega verplaatst. In Tilburg vervallen hierdoor 104 arbeidsplaatsen. In Leerdam ontstaan 47 nieuwe arbeidsplaatsen en in Wolvega 45.

Het is tevens het voornemen de kaasproductie- en kaasveredelingsafdeling in Tilburg in het eerste kwartaal van 2011 te gaan sluiten. Hierbij zullen de 83 arbeidsplaatsen komen te vervallen. De kaasproductie wordt verplaatst naar diverse kaasproductielocaties. Deze verschuiving leidt tot 2 nieuwe arbeidsplaatsen in Bedum.

In Tilburg is tevens de Development afdeling van FrieslandCampina Cheese gehuisvest met 31 medewerkers. De toekomstige locatie van de Development afdeling en de proeffabriek moet nog worden vastgesteld. Hierbij vervallen geen arbeidsplaatsen.

Het voornemen bestaat de productielocatie voor kaas in Dronrijp in het tweede kwartaal van 2011 te gaan sluiten. De activiteiten worden verplaatst naar diverse locaties. Een klein gedeelte van de productie zal worden uitbesteed. Hierdoor vervallen 86 arbeidsplaatsen. In Dronrijp wordt tevens wei verwerkt. De toekomst van de FrieslandCampina Domo locatie te Dronrijp is afhankelijk van de locatiestudie van de business group Ingredients en zal in afwachting daarvan vooralsnog als zelfstandige locatie operationeel blijven.

Het is het voornemen de productielocatie voor boterolie en roomproducten in Klerken (België) medio 2011 te gaan sluiten. De productie wordt verplaatst naar Noordwijk en Lochem. De 63 arbeidsplaatsen in Klerken zullen komen te vervallen. In Noordwijk ontstaan 15 nieuwe arbeidsplaatsen en in Lochem 2.

Sociale gevolgen
Op de betrokken vaste medewerkers in Nederland is het Sociaal Plan van FrieslandCampina van toepassing. In Nederland zouden door dit voornemen 405 van de 7.400 arbeidsplaatsen komen te vervallen en 111 nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan. In België zouden in totaal 63 van de 1.200 arbeidsplaatsen komen te vervallen en 103 nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan en in Duitsland zouden 473 van de 2.200 arbeidsplaatsen komen te vervallen en 97 nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan. Daarnaast ontstaan 7 nieuwe arbeidsplaatsen in Hongarije.
In België, Duitsland en Nederland zal met de betrokken medezeggenschapsorganen over het voornemen en de sociale gevolgen gesproken worden.

FrieslandCampina zal zich maximaal inspannen om een voor werknemer en werkgever passende nieuwe functie te vinden. Bij voorkeur binnen FrieslandCampina maar, als die mogelijkheid niet binnen redelijke termijn kan worden ingevuld, ook buiten de onderneming.