Duitse zuivelcoöperaties en hun leden streven naar blijvende samenwerking na 2015

3 december 2009


De Duitse zuivelcoöperaties en hun leden werken samen toe naar de veranderingen in 2015 als de melkquota in Europa worden afgeschaft. Ook wordt nagedacht over hoe de samenwerking eruit zal zien na 2015. Het coöperatieve model leent zich uitstekend voor de nieuwe situatie. De coöperatieregels bieden genoeg ruimte voor aanpassingen zonder de wederzijdse belangen en afhankelijkheid aan te tasten, aldus Manfred Nüssel, president van het Deutsche Raiffeisenverband.

Het Deutsche Raiffaisenverband (overkoepelende organisatie van coöperaties in Duitsland) stelt dat de leveringsplicht en afnamegarantie, de pijlers van de coöperaties, ook zeer geschikt zijn voor een markt zonder melkquota. De relatie tussen melkveehouder en coöperatie blijft in principe ongewijzigd, al is er wel een duidelijke verantwoordelijkheid voor de individuele onderneming. “Het coöperatieve model zorgt er in hoge mate voor dat melkveehouders en zuivelondernemingen op elkaar kunnen vertrouwen.”

Regulering
Enkele coöperaties binnen het Verband zijn voorstander van regulering van de hoeveelheden te leveren melk, op het moment dat het quoteringsinstrument van de Europese Commissie vervalt. De afnameplicht van de coöperaties of de leveringsplicht van veehouders hoeft door de regulering niet te worden aangetast. Het gaat de coöperaties om de plannings¬zekerheid die door regulering wordt veiliggesteld. Nüssel benadrukt in dit opzicht de eigen verantwoordelijkheid van alle coöperaties.