Overname kaasfabriek Bleskensgraaf door DeltaMilk afgerond

2 december 2009


De Europese Commissie heeft goedkeuring verleend aan de koop door de coöperatieve melkleveranciersvereniging DeltaMilk B.A. van de kaasproductielocatie van Koninklijke FrieslandCampina N.V. in Bleskensgraaf.

De transactie is op 1 december 2009 afgerond. De overname van de kaasproductielocatie Bleskensgraaf omvat de fabriek in Bleskensgraaf inclusief de productielijnen, land, gebouwen, machines en recepturen. De vijftig medewerkers gaan mee over naar DeltaMilk. De levering van boerderijmelk aan de productielocatie Bleskensgraaf wordt door FrieslandCampina gegarandeerd tot 1 januari 2017.

Bleskensgraaf maakt Goudse kaas-producten in het traditioneel ronde formaat en in het rechthoekige euroblok-formaat. De locatie beschikt over een productiecapaciteit van 39.000 ton kaas. De omzet over 2008 bedroeg circa 140 miljoen euro.

DeltaMilk is een coöperatieve melkleveranciersvereniging waarbij 70 melkveehouders zijn aangesloten. De coöperatie is gevestigd in Meerkerk. De melkveehouders zijn met name gevestigd in West- en Midden-Nederland.

Overname betekent afronding fusievoorwaarden Europese Commissie
De Europese Commissie stemde in december 2008 in met de fusie tussen Friesland Foods en Campina op voorwaarde dat de dagverse zuivelactiviteiten in Nijkerk, de merken Yogho! Yogho! en Choco! Choco! en de kaasactiviteiten in Bleskensgraaf zouden worden verkocht om een te sterke positie van FrieslandCampina op de Nederlandse markt te voorkomen. Door de overdracht van de kaasactiviteiten in Bleskensgraaf aan DeltaMilk heeft FrieslandCampina aan alle voorwaarden van de Europese Commissie voldaan. Eerder al zijn de dagverse zuivelactiviteiten in Nijkerk verkocht aan Arla Foods uit Denemarken en de merken Yogho! Yogho! en Choco! Choco! aan Inza, een dochteronderneming van Milcobel in België. Verder is voor de beschikbaarstelling van Nederlandse boerderijmelk de Dutch Milk Foundation opgericht.