Sein veilig na calamiteit kaasbedrijf Dronrijp

6 november 2009


Na het ontsnappen van salpeterzuur uit een tankauto bij de kaasfabriek van FrieslandCampina in Dronrijp (Nederland) is vanochtend, na anderhalf uur, het sein veilig gegeven. De hulpdiensten (politie, brandweer, GGD, milieudienst en waterschap) die aanwezig zijn bij de fabriek, hebben dit gemeld. Er bestaat volgens hen op dit moment geen enkel gevaar voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en omwonenden.

In de ochtend kwam bij het lossen van een tankauto salpeterzuur vrij. Salpeterzuur wordt in sterk verdunde vorm gebruikt voor reinigingsdoeleinden. Het vrijgekomen salpeterzuur kon grotendeels worden opgevangen in een buffertank. Een klein deel is in het oppervlaktewater gelopen. Het oppervlaktewater is vervolgens door een goede samenwerking tussen fabriek en waterschap geneutraliseerd. Tevens ontstond een gaswolk die richting het noorden dreef, maar vrij snel oploste.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Twee medewerkers die uit voorzorg naar het ziekenhuis werden gebracht, keerden na controle weer terug naar de fabriek.

Het ontsnapte salpeterzuur heeft geen invloed gehad op de productveiligheid en -kwaliteit. Er is geen enkel moment gevaar geweest voor de aanwezige producten, omdat het probleem zich buiten de fabriek afspeelde. Hierdoor is de kaas niet in aanraking is geweest met het salpeterzuur.