Garantieprijs november stijgt naar 29,75 euro per 100 kilo melk

2 november 2009


Na het prijsdal in de eerste helft van dit jaar, is er nu sprake van aanzienlijke prijsstijgingen voor boerderijmelk in Duitsland, Denemarken, Nederland en België. Bovendien zijn de prijsverhogingen in de afgelopen maanden sterker dan verwacht werd bij de vaststelling van de garantieprijs voor die maanden. Deze ontwikkelingen verklaren waarom de garantieprijs in november met 3,25 euro stijgt naar 29,75 euro per 100 kilo melk, exclusief btw. Op jaarbasis is de garantieprijs gelijk aan de jaarmelkprijzen van zuivelondernemingen in genoemde landen.

De garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit en is exclusief btw. Het is de prijs die FrieslandCampina de leden-melkveehouders gegarandeerd betaalt voor de melk die zij leveren in november 2009. Deze prijs is onafhankelijk van het resultaat van de onderneming FrieslandCampina.
In deze garantieprijs zijn de effecten van toeslagen en heffingen niet verwerkt, zoals de kwantumtoeslag, seizoensheffingen en seizoenstoeslagen. Qua seizoensheffingen en –toeslagen zijn januari, februari en juli zogenoemde neutrale maanden; er is dan geen seizoensheffing en geen seizoenstoeslag. Van maart tot en met juni is voor de leden van FrieslandCampina de zomerheffing (2,30 euro per 100 kilo melk) van kracht. In de periode augustus tot en met november is er sprake van een seizoenstoeslag van 3,65 euro en in december van 1,00 euro. Na verrekening van toeslagen en heffingen ontvangt een melkveehouder met 500.000 kilo melk jaarleverantie in november 2009 melkgeld van 32,72 euro per 100 kilo melk, exclusief btw.

Verloop garantieprijs FrieslandCampina

Per 100 kilo
melk 1)
Cumulatief

per 100 kilo
melk 1)

Per kilo
vet 2)
Per kilo
eiwit 3
)
November
2009

29,75

25,82

 

3,25

5,35

Oktober
2009

26,50

25,43

 

2,68

5,15

September 2009

24,50

25,31

2,50

4,80

Augustus 2009

23,50

25,41

 

2,47

4,55

Juli 2009

23,50

25,68

2,35

4,70

Juni 2009

24,25

26,04

 

2,30

4,98

Mei 2009

25,25

26,40

 

2,31

5,26

April 2009

25,25

26,69

2,30

5,27

Maart 2009

25,25

27,17

2,29

5,28

Februari 2009

27,50

28,13

2,21

6,03

Januari 2009

28,75

28,75

2,38

6,18

1) in euro per 100 kilo melk met 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit, exclusief btw. In deze prijs zijn geen heffingen en toeslagen verwerkt
2) deze prijs geldt voor leden in Nederland en is exclusief btw
3) deze prijs geldt voor leden in Nederland en is exclusief btw. Per 100 kilo melk geldt een negatieve grondprijs van 3,20 euro per 100 kilo melk. Deze inhouding betalen we volledig uit via het eiwit. Deze betaling is verwerkt in de hier gepubliceerde eiwitprijs, die een individuele melkveehouder ook ziet op zijn melknota. Wie de getoonde vet- en eiwitprijzen wil toerekenen naar de garantieprijs per 100 kilo melk, moet daarom wel de negatieve grondprijs in mindering brengen

Melkprijs FrieslandCampina bestaat uit garantieprijs en prestatietoeslag
De melkprijs die FrieslandCampina op jaarbasis aan de leden-melkveehouders betaalt, bestaat uit de garantieprijs en de jaarlijkse prestatietoeslag.
De garantieprijs is onafhankelijk van het resultaat van de onderneming FrieslandCampina. De garantieprijs is gebaseerd op de gemiddelde melkprijs voor Duitsland, de melkprijs van Arla Foods in Denemarken, de melkprijzen van Bel Leerdammer, Cono Kaasmakers en DOC Kaas in Nederland en de melkprijs van Milcobel in België. Deze prijzen voor boerderijmelk zijn beeldbepalend voor het betreffende land. Voor de berekening van de garantieprijs van FrieslandCampina worden deze melkprijzen gewogen voor de hoeveelheid melk die in het hele betreffende land wordt verwerkt. In zijn totaliteit gaat het om zo’n 45 miljard kilogram melk.  Maandelijks bestaat de garantieprijs uit de verwachte prijs in de betreffende maand en een eventuele verrekening van inschattingsverschillen uit de voorgaande maanden.
In tegenstelling tot de garantieprijs is de prestatietoeslag wel afhankelijk van de financiële resultaten van de onderneming FrieslandCampina en het vastgestelde reserveringsbeleid. Van het resultaat van de onderneming, op basis van de garantieprijs, betalen we in principe 25 procent contant aan de leden uit als prestatietoeslag. De prestatietoeslag wordt jaarlijks na vaststelling van de jaarrekening uitbetaald naar rato van de waarde van de geleverde melk.