DeltaMilk heeft het voornemen kaasactiviteiten Bleskensgraaf te kopen

30 september 2009


De coöperatieve melkleveranciersvereniging DeltaMilk B.A. en Koninklijke FrieslandCampina N.V. hebben een principe overeenkomst bereikt over de overname door DeltaMilk van de kaasproductielocatie van FrieslandCampina in Bleskensgraaf (Nederland). De definitieve afronding van de verkoop is onder meer afhankelijk van instemming van de Europese Commissie. De verwachting is dat de transactie in het laatste kwartaal van 2009 kan worden afgerond.

De voorgenomen overname van de kaasproductielocatie Bleskensgraaf omvat de fabriek in Bleskensgraaf inclusief de productielijnen, land, gebouwen, machines en recepturen. De ongeveer vijftig medewerkers gaan mee over naar DeltaMilk. De levering van boerderijmelk aan de productielocatie Bleskensgraaf wordt door FrieslandCampina gegarandeerd tot 1 januari 2017.

Bleskensgraaf maakt Goudse kaas-producten in het traditioneel ronde formaat en in het rechthoekige euroblok-formaat. De locatie beschikt over een productiecapaciteit van 39.000 ton kaas. De omzet over 2008 bedroeg circa 140 miljoen euro.

DeltaMilk is een coöperatieve melkleveranciersvereniging waarbij 70 melkveehouders zijn aangesloten. De coöperatie is gevestigd in Meerkerk. De melkveehouders zijn met name gevestigd in West- en Midden-Nederland.

Moderne fabriek met gekwalificeerde medewerkers
Teunis Sterk, voorzitter van DeltaMilk: “Wij zijn blij met deze principe overeenkomst met FrieslandCampina. Dankzij de overname beschikken we straks over een moderne fabriek, met gekwalificeerde en ervaren medewerkers. DeltaMilk wil de afzet van de boerderijmelk van onze huidige leden voor de lange termijn garanderen en was op zoek naar afzetmogelijkheden voor nieuwe leden. Met de aankoop van Bleskensgraaf maken we een voorwaartse integratie in de zuivelketen en we willen met het bedrijf in Bleskensgraaf een zeer klantgericht en professioneel kaasbedrijf uitbouwen, dat een onderscheidende positie in de Nederlandse kaaswereld nastreeft. Dat willen wij bereiken samen met de beoogde directeur, de heer Henk van Bochove, die een ruime ervaring heeft op het gebied van kaasafzet. We zijn blij de fabriek met de vakkundige medewerkers over te kunnen nemen. Hierdoor zal de kwaliteit als vanouds blijven.”

Cees ‘t Hart, ceo van Royal FrieslandCampina: “Verkoop van de kaasactiviteiten in Bleskensgraaf was een uitdrukkelijke voorwaarde van de Europese Commissie voor het instemmen met de fusie tussen Friesland Foods en Campina . Ik ben ervan overtuigd, dat de fusie voor onze leden-melkveehouders het gewenste rendement zal opleveren, maar dat neemt niet weg dat ik betreur dat we een goede productielocatie met toegewijde en professionele medewerkers niet voor onze eigen onderneming mochten behouden. Met de verkoop aan DeltaMilk houdt Bleskensgraaf een basis voor het verder uitbouwen van haar activiteiten en hiermee verwachten wij als FrieslandCampina te voldoen aan de eis van de Europese Commissie ten aanzien van mededinging.”

Overdracht betekent afronding fusievoorwaarden Europese Commissie
De definitieve afronding van de overdracht is afhankelijk van instemming van de Europese Commissie, de ledenraad van DeltaMilk en advies van de ondernemingsraad van Bleskensgraaf. De overnameprijs wordt niet bekend gemaakt. Het is de verwachting dat de transactie in het laatste kwartaal van 2009 kan worden afgerond.

De Europese Commissie stemde op 17 december 2008 in met de fusie tussen Friesland Foods en Campina op voorwaarde dat de dagverse zuivelactiviteiten in Nijkerk, de merken Yogho! Yogho! en Choco! Choco! en de kaasactiviteiten in Bleskensgraaf zouden worden verkocht om een te sterke positie van FrieslandCampina op de Nederlandse markt te voorkomen. Bij de overdracht van de kaasactiviteiten in Bleskensgraaf aan DeltaMilk zal FrieslandCampina aan alle voorwaarden van de Europese Commissie hebben voldaan. Eerder al werden de dagverse zuivelactiviteiten in Nijkerk verkocht aan de coöperatieve zuivelonderneming Arla Foods en de merken Yogho! Yogho! en Choco! Choco! aan de coöperatieve zuivelonderneming Milcobel. Verder is voor de beschikbaarstelling van Nederlandse boerderijmelk de Dutch Milk Foundation opgericht.