FrieslandCampina helpt boeren in Azië

17 september 2009


FrieslandCampina is dit jaar gestart met twee initiatieven om lokale melkveehouders in Azië te ondersteunen. Zo ging medio dit jaar een gepensioneerd lid-melkveehouder naar Vietnam om zijn kennis en kunde over te dragen. Tevens is onlangs in Indonesië een tweejarig hulpprogramma gestart om de productie van melk duurzaam te verbeteren.

Onder het mom ‘Boer helpt boer’ reisde de gepensioneerde melkveehouder Jan Heida afgelopen voorjaar op uitnodiging van FrieslandCampina naar Vietnam. Daar gaf hij vanuit eigen ervaringen tips aan lokale boeren voor het verbeteren van hun bedrijf en opbrengsten. De tips die hij gaf hadden vooral betrekking op voederwinning en melkhygiëne. Uiteindelijk doel van ‘Boer helpt boer’ is het verbeteren van de melkproductie. Niet alleen de opbrengst kan omhoog, ook op het gebied van voedselveiligheid is er veel te winnen in Vietnam.

Levenskwaliteit
Het tweejarig hulpprogramma in Indonesië spitst zich toe op Pengalengan, een zuivelgebied in de provincie West-Java. Het programma kent meerdere doelen: boeren helpen kwaliteitsmelk in hogere volumes te produceren en een best practice model voor duurzame samenwerking tussen zuivelbedrijven, lokale overheden, zuivelcoöperaties en boeren te introduceren. Bovendien is het doel de levenskwaliteit van zuivelproducerende gemeenschappen te verbeteren.

De zuivelboeren kunnen door het project hun concurrentiekracht vergroten. Ook kunnen zij beter overleven als het economische tij tegenzit. De boeren krijgen antwoord op vragen als: wat is de invloed van de leefomstandig¬heden van de koe op de melkproductie? Wat is de beste manier van melken? Belangrijke onderdelen van het project zijn het verbeteren van voorzieningen, het verstrekken van apparatuur en het geven van trainingen door Nederlandse deskundigen. Ook wordt er een laboratorium gebouwd, waardoor de boeren minder lang hoeven te wachten op de resultaten van de kwaliteitsmetingen.

Meer dan geld alleen
Bijzonder aan beide projecten is dat er niet alleen geld wordt gegeven. Centraal staat de duurzame samenwerking tussen zuivelbedrijven, lokale overheden, zuivelcoöperaties en boeren.