Benoeming nieuwe leden raad van commissarissen

31 augustus 2009


De heren B. (Ben) van der Veer (58) en W.M. (Erwin) Wunnekink (39) zijn benoemd tot lid van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Met ingang van 1 oktober 2009 treedt Ben van der Veer RA toe tot de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. Van 1999 tot eind september 2008 was hij voorzitter van de raad van bestuur van KPMG N.V., waarvan hij sinds 1987 partner was. Van der Veer volgt binnen de raad van commissarissen Jan Hommen op als externe commissaris. Hommen trad in januari 2009 terug als lid van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. in verband met zijn benoeming tot bestuursvoorzitter van ING Groep N.V.

Erwin Wunnekink is met ingang van 31 augustus benoemd tot lid van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. Hij treedt in functie per 16 december 2009. De ledenraad van de coöperatie heeft dit in haar vergadering van 31 augustus besloten. Wunnekink heeft een melkveebedrijf in Haarlo en is sinds 1996 lid van de coöperatie. Als districtsraadslid Achterhoek maakt hij sinds 2004 deel uit van de ledenraad van de coöperatie. Daarnaast is hij werkzaam bij Alfa-Accountants en Adviseurs Aalten, Zelhem en Zutphen als teamleider agrarisch advies en senior-agrarisch bedrijfsadviseur. Wunnekink volgt Jentje de Boer op die in mei 2009 terugtrad uit het bestuur van de coöperatie en als lid van de raad van commissarissen. Wunnekink zal per 16 december 2009 tevens toetreden als lid van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Met de benoemingen bestaat de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina uit dertien leden. Negen van de leden zijn tevens lid van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. en vier leden zijn externe commissarissen.