Naamsverandering perpetuele obligatielening

25 augustus 2009


De naam van de 125.000.000 euro 7,125 procent perpetuele cumulatieve obligatielening 2003 verandert met ingang van 1 september 2009 van Koninklijke Friesland Foods N.V. in Koninklijke FrieslandCampina N.V.

De ISIN-code blijft ongewijzigd: NL0000113504.

Exemplaren van het Prospectus gedateerd 27 mei 2003 en de aangepaste (Engelstalige) voorwaarden van 30 december 2008, zijn kosteloos verkrijgbaar bij:
Koninklijke FrieslandCampina N.V.
Postbus 1551
3800 BN  Amersfoort