Europese zuivelindustrie verliest aandeel op wereldmarkt

21 augustus 2009


De zuivelexport vanuit de Europese Unie naar de wereldmarkt groeit. De wereldmarkt groeit sneller, zodat de Europese zuivelbedrijven er marktaandeel verliest. Vooral Nieuw-Zeeland weet marktaandeel te winnen. Een hogere arbeidsproductiviteit en meer toegevoegde waarde compenseren voor de Europese zuivel dit verlies aan marktaandeel enigszins.

De zuivelexport vanuit de Europese Unie naar de wereldmarkt groeit. De wereldmarkt groeit sneller, zodat de Europese zuivelbedrijven er marktaandeel verliest. Vooral Nieuw-Zeeland weet marktaandeel te winnen. Een hogere arbeidsproductiviteit en meer toegevoegde waarde compenseren voor de Europese zuivel dit verlies aan marktaandeel enigszins.

Dit concludeert het LEI van Wageningen UR in een rapport dat is geschreven in opdracht van de Europese Commissie. Het LEI heeft voor dit rapport niet gekeken naar de positie van de boer, maar zich alleen gericht op de zuivelindustrie.

Quotering belemmering, innovatie belangrijk
De zuivel wordt binnen het totaal van de Europese voedingsindustrie belangrijker, maar door de quotering kan de Europese zuivelindustrie moeilijk groeien. Het verruimen van de quota zou een positief effect hebben op de positie van de zuivelbedrijven Europa. De groei van de vraag naar zuivelproducten wordt vooral gedreven door de hogere consumptie van kaas en yoghurts. De consumptie van melk daalt in de meeste landen.
Door sterke innovatie kunnen de Europese zuivelbedrijven toch nog goed meekomen. Er wordt echter wel veel op productinnovatie ingezet, aldus het LEI-rapport. De Britse zuivelmarkt wordt door de onderzoekers gezien als de meest innovatieve markt. Zuivelbedrijven in de EU innoveren volgens de onderzoekers met name in de vorm van nieuwe varianten van producten en minder op het gebied van marketing, bedrijfsvoering en processen.

Kaas belangrijk voor Europa
Omdat de wereldmarkt voor melkpoeder nu grotendeels in handen is geraakt van Nieuw-Zeeland, concentreert de Europese zuivel zich maar sterker op de productie en ook export van kaas. Frankrijk, Duitsland en Nederland zijn daarbij de belangrijkste spelers.

Structuur zuivelindustrie
De onderzoekers signaleren dat de zuivelindustrie in het Noordwesten van Europa het meest geconcentreerd is in grote zuivelondernemingen. Italië kent daarentegen veel middelgrote en kleine zuivelbedrijven. Frankrijk en Duitsland nemen op dit gebied een middenpositie in, met een mix van grote, middelgrote en kleinere zuivelondernemingen.