Prijsschommelingen zuivel zijn een logisch gevolg van politieke besluiten

25 juni 2009


De voorzitter van het Duitse Deutscher Raiffeisenverband (DRV, de koepelorganisatie van coöperaties), Manfred Nüssel, zegt dat de prijsschommelingen van zuivel in Europa het gevolg zijn van besluiten van de Europese en nationale politiek.

De politiek kiest er voor zich minder te bemoeien met de markt. De prijsschommelingen voor zuivel zijn een direct gevolg van het geleidelijk afschaffen van het quotumsysteem. Op zich hoeft dit geen probleem te zijn, mits alle betrokken partijen, inclusief de politiek, zich bewust zijn van de gevolgen, zegt Nüssel.

In een veranderende markt zijn veranderende marktpartijen noodzakelijk
Voor de melkveehouders betekent het nieuwe speelveld dat ze zich bij hun planning minder hoeven te richten op hun quotum; ze zouden meer naar de markt moeten kijken, aldus Nüssel.

Ook de zuivelcoöperaties moeten inspelen op de nieuwe omstandigheden. Nüssel geeft aan dat de coöperaties zich in de afgelopen jaren al hebben aangepast. Met name door samenwerking en fusies. In Duitsland is het aantal zuivelcoöperaties in tien jaar van van 115 naar 62 gedaald. De grootste vijf zuivelcoöperaties tekenen voor ruim 66 procent van de omzet van de Duitse zuivelcoöperaties. Er wordt ook samengewerkt op het gebied van aanbestedingen, verwerking, marketing en afzetkanalen.

Nieuwe koers vasthouden
Deze koers van samenwerking en marktgerichtheid moet worden aangehouden, vindt Nüssel. Belangrijk is dat men zich richt op verbreding van het assortiment, waardevermeerdering en het vergroten van de export. Een goed voorbeeld van hoe het volgens Nüssel moet, is de samenwerking tussen Nordmilch en Humana.
Dat het op de korte termijn moeilijk is, staat volgens Nüssel buiten kijf. Er zijn forse investeringen nodig. Maar de financiële aderlating zal op de lange termijn in een hogere uitbetaling aan melkveehouders resulteren.