Ledenraad keurt ledenaannamebeleid goed

18 juni 2009

De ledenraad van FrieslandCampina heeft gisteren de grondslagen van het ledenaannamebeleid van de coöperatie goedgekeurd. Vooralsnog kunnen nieuwe leden-melkveebedrijven afkomstig zijn uit de kring van erfopvolgers van leden-melkveehouders, verwervers van bedrijven van leden (of met een lidmaatschapsstatus) en bedrijven die zich nieuw vestigen in het werkgebied van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. Dit betreft de overgrote meerderheid van de lidmaatschapsaanvragen. Medio 2010 zal FrieslandCampina het aannamebeleid definitief invullen.

Op dat moment verwacht FrieslandCampina meer zicht te hebben op de praktische uitwerking van de zogenoemde vertrekregeling voor leden-melkveehouders. Dit is een van de voorwaarden die de Europese Commissie in december 2008 heeft gesteld aan de fusie van Friesland Foods en Campina. De vertrekregeling wordt 1 juli van dit jaar operationeel.
De grondslagen voor het ledenaannamebeleid gelden voor het hele werkgebied van de coöperatie, maar bij de toepassing ervan zijn afhankelijk van de specifieke omstandigheden geringe verschillen mogelijk voor de afzonderlijke landen waarin de coöperatie actief is (Nederland, Duitsland en België).
Het bestuur van FrieslandCampina wil een aannamebeleid dat robuust van karakter is, over een reeks van jaren, bij wisselende marktomstandigheden. Ook om die reden is besloten om medio volgend jaar het aannamebeleid definitief in te vullen; momenteel is er sprake van een uitzonderlijke situatie op de zuivelmarkt..
FrieslandCampina kiest voor een duurzame relatie met haar leden. Dat is ook een uitgangspunt voor het aannamebeleid.
De ledenraad heeft een commissie van beroep benoemd voor eventuele lidmaatschapskwesties. Deze commissie kan bestuursbesluiten die voor beroep vatbaar zijn, bekrachtigen dan wel vernietigen.

Benoeming accountant
De ledenraad heeft bovendien het bestuursbesluit goedgekeurd om KPMG met ingang van 2009 te benoemen als de wereldwijde accountant voor de jaarlijkse controle van de jaarrekening van Koninklijke FrieslandCampina N.V. en van de jaarrekening van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.

De ledenraad
De ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. bestaat uit 210 personen. Zij vertegenwoordigen de 21 districten van de zuivelcoöperatie (tien ledenraadsleden per district). De leden-melkveehouders in een district kiezen de ledenraadsleden van hun district.