36 miljoen euro aan obligaties Campina omgewisseld in ledenobligaties-vrij FrieslandCampina

2 juni 2009


Leden-melkveehouders en bedrijfsbeëindigers van de voormalige Zuivelcoöperatie Campina, hebben voor 36 miljoen euro aan achtergestelde obligaties Campina omgewisseld in ledenobligaties-vrij FrieslandCampina. Deze houders van obligaties Campina hebben in de periode van 24 april tot en met maandag 25 mei 17:30 uur de gelegenheid gehad om hun beslissing kenbaar te maken over de vrijwillige omwisseling van obligaties Campina voor ledenobligaties-vrij FrieslandCampina.

Deze mogelijkheid voor vrijwillige omwisseling vloeit voort uit de fusie van Friesland Foods en Campina tot FrieslandCampina, die eind december 2008 heeft plaatsgevonden.
Houders van Campina-obligaties die hebben gekozen voor omwisseling, hebben inmiddels bericht ontvangen over de omwisseling. Zij ontvangen vanaf 30 december 2008 de rentevergoeding over de ledenobligaties-vrij FrieslandCampina. Ook hebben zij de mogelijkheid om de ledenobligaties-vrij aan te bieden op de interne markt.
De obligaties Campina die niet zijn omgewisseld, blijven op naam staan van de betreffende obligatiehouders. De voorwaarden voor obligaties Campina, waaronder de rentevergoeding, blijven onverkort van kracht.

Obligaties Campina en ledenobligaties-vrij FrieslandCampina
De obligaties Campina zijn achtergestelde obligaties. Deze zijn door de voormalige Zuivelcoöperatie Campina U.A. uitgegeven in drie verschillende tranches met een looptijd waarvan de einddatum per tranche verschilt. In totaal gaat het hierbij om een bedrag van circa 177 miljoen euro aan obligatieleningen.
Ledenobligaties-vrij FrieslandCampina lzijn eeuwigdurende achtergestelde obligaties met een variabele rente en worden uitgegeven door Koninklijke FrieslandCampina N.V.
Ledenobligaties-vrij behoren tot het eigen vermogen van FrieslandCampina. Met het oog op het ledenbelang en behoud van een gezonde financiële basis van de onderneming kent FrieslandCampina de opzet dat leden op naam deelnemen in de financiering van Koninklijke FrieslandCampina N.V.