Nieuwe kansen voor Europese coöperaties

19 mei 2009

“Coöperaties hebben het vertrouwen dat ze boeren en tuinders kunnen ondersteunen in deze zware economische omstandigheden.” Dat zegt Gert van Dijk, voorzitter van Cogeca, de Europese koepel van coöperaties. Topbestuurders van Europese landbouwcoöperaties en universiteiten kwamen onlangs bijeen in Brussel.

Met name producenten van melk, rundvlees, varkensvlees en olijfolie gaan momenteel door een diep dal. Desondanks is Cogeca niet pessimistisch. Van Dijk: “De boeren en hun coöperaties investeren en innoveren voortdurend om zich te verzekeren van een goede positie in de keten. Dat is ook noodzakelijk omdat de markten voor agrarische producten steeds mondialer worden.”
In Europa ligt de kwaliteit van het geproduceerde voedsel op een hoog niveau, aldus Cogeca. De producten voldoen aan de strengste normen op het gebied van voedselveiligheid, dierwelzijn en milieu. Ook is de Europese landbouw in staat om in te spelen op specifieke eisen van consumenten.

Rol van coöperaties in versterken positie boeren en tuinders
Cogeca hoopt dat Europese politici meer oog krijgen voor de rol die coöperaties kunnen spelen in het versterken van de positie van boeren en tuinders in de keten tussen producenten en consumenten. Cogeca streeft naar meer evenwicht tussen de verschillende schakels (producenten, verwerkers, supermarkten). Een sterke positie van boeren en tuinders is belangrijk met het oog op voedselvoorziening binnen Europa en het behoud van een gevarieerd Europees landschap. Coöperaties moeten volgens Cogeca in staat gesteld worden om boeren te ondersteunen. Op deze manier kan de vitaliteit van de Europese plattelandseconomie behouden blijven.