Verlenging termijn vrijwillige omwisseling obligaties Campina

14 mei 2009Uiterste datum van 15 mei naar 25 mei

Leden-melkveehouders en bedrijfsbeëindigers van de voormalige zuivelcoöperatie Campina, die in aanmerking komen voor omwisseling van hun achtergestelde obligaties Campina voor FrieslandCampina ledenobligaties-vrij, krijgen tien dagen extra de tijd om hun keuze kenbaar te maken. De uiterste datum voor ontvangst van het acceptatieformulier door FrieslandCampina in Zaltbommel of Keulen is verplaatst van vrijdag 15 naar maandag 25 mei 2009, 17.30 uur.

Het bestuur van zuivelcoöperatie FrieslandCampina heeft van leden en districtsraadsleden signalen gekregen dat de houders van achtergestelde obligaties Campina meer tijd nodig hebben  voor hun keuze om al dan niet om te wisselen, bijvoorbeeld omdat zij advies van hun accountant of financieel adviseur willen inwinnen. Op basis van deze signalen heeft het bestuur besloten tot verlenging van de termijn. Leden melkveehouders en bedrijfsbeëindigers die al een keuze hebben gemaakt, kunnen deze niet meer herroepen als gevolg van de verlenging van de termijn.

Obligaties Campina en ledenobligaties-vrij FrieslandCampina
De obligaties Campina zijn achtergestelde obligaties. Deze zijn door de voormalige Zuivelcoöperatie Campina U.A. uitgegeven in drie verschillende tranches met een looptijd waarvan de einddatum per tranche verschilt, In totaal gaat het hierbij om een bedrag van circa 177 miljoen euro aan obligatieleningen.
FrieslandCampina ledenobligaties-vrij zijn eeuwigdurende achtergestelde obligaties met een variabele rente en worden uitgegeven door Koninklijke FrieslandCampina N.V. Er wordt voor maximaal 160 miljoen euro FrieslandCampina ledenobligaties-vrij uitgegeven.

Brochure en formulier
Houders van obligaties Campina die in aanmerking komen voor omwisseling, hebben eind april automatisch een brochure met daarbij een acceptatieformulier thuis gestuurd gekregen. Daarmee kunnen obligaties Campina vrijwillig worden omgewisseld voor FrieslandCampina ledenobligaties-vrij. De verwachte omwisseldatum is 1 juni 2009. Indien wordt omgewisseld, wordt tot 30 december 2008 rente vergoed op obligaties Campina en vanaf 30 december 2008 rente op FrieslandCampina ledenobligaties-vrij.

Prospectus
Houders van obligaties Campina dienen, voordat zij hun beslissing nemen over eventuele omwisseling, het prospectus nauwkeurig te bestuderen. In het bijzonder dienen zij kennis te nemen van de beschrijving van de risico’s die verbonden zijn aan een eventuele keuze voor ledenobligaties-vrij en van de obligatievoorwaarden van de ledenobligaties-vrij. Deze zijn integraal in het prospectus opgenomen. Het prospectus is gratis op te vragen bij FrieslandCampina in Zaltbommel en Keulen.