Europa wil duurzaam voedsel

11 mei 2009


Het Europese bedrijfsleven gaat de komende jaren fors investeren in een duurzame productie van voedsel. Om dat te bereiken is onlangs de ‘European Food SCP Roundtable’ opgericht. De ‘roundtable’ zet vooral in op kennis rond duurzame productie van voedsel: men wil tegen 2011 alleen nog gebruik maken van productietechnieken waarvan onomstotelijk vast staat dat ze duurzaam zijn. In de ‘roundtable’ werken overheid en bedrijfsleven nauw samen.

“We beschikken slechts over één planeet. We moeten onze bronnen verstandig gebruiken. In het belang van de consument én de industrie”, aldus Jean Martin, president van de CIAA, de Europese federatie van voeding en dranken. Pekke Pesonen, vertegenwoordiger van de Europese boeren, pleit voor een mondiale aanpak: “Een mondiale benadering van duurzaamheid is nodig. Europa kan dit niet alleen.” En de Europese commissie ijvert, bij monde van Andriana Sukova-Tosheva, voor betrokkenheid van de consument: “We moeten consumenten voorzien van betrouwbare informatie. Dat zal ze aanmoedigen om mee te doen.”

Aan de ‘European Food SCP Roundtable’ doen handelsorganisatie CELCAA mee (European Liaison Committee for the Agricultural and Agri‐Food Trade), de organisatie van de Europese producenten van voiding en dranken (CIAA), boerenbond COPA‐COGECA, de vereniging van kunstmestproducenten EFMA, consumentenorganisatie EURO COOP,  de gezamelijke verpakkingsindustrie EUROPEN (European Organization for Packaging and the Environment), veevoerorganisatie FEFAC, dierenwelzijnorganisatie IFAH‐Europe en recyclingsorganisatie  PRO EUROPE.