Spierings en Boudewijns sluiten carrière bij FrieslandCampina af

4 mei 2009Na succesvolle afronding van de fusie en een goede start van de integratie

Theo Spierings en André Boudewijns, beiden lid van de executive board van zuivelonderneming Koninklijke FrieslandCampina N.V. hebben te kennen gegeven dat zij hun carrière buiten FrieslandCampina willen voortzetten. Na het succesvol afronden van de fusie tussen Friesland Foods en Campina en na de eerste maanden van integratie vinden zij dit het juiste moment voor een verandering in hun loopbaan.

Theo Spierings (44) is sinds 31 december 2008 lid van de executive board van Koninklijke FrieslandCampina N.V. als chief operating officer van de business group Consumer Products International. Daarvoor was hij bij Friesland Foods eindverantwoordelijk voor alle business groepen. Van maart 2007 tot mei 2008 was hij waarnemend voorzitter van de concerndirectie van Koninklijke Friesland Foods N.V. In deze periode is onder zijn leiding de lange termijn strategie Visie 2015 ontwikkeld. Vervolgens heeft hij, samen met bestuursvoorzitter Sybren Attema van Zuivelcoöperatie Friesland Foods U.A., vanuit Friesland Foods mede aan de basis gestaan van de fusie tussen Friesland Foods en Campina. Theo Spierings: “Ik heb een geweldige tijd achter rug bij FrieslandCampina. Sinds 1986 heb ik in diverse functies op verschillende plekken in de wereld gewerkt. De perioden in West-Afrika en Azië en die als waarnemend voorzitter van de concerndirectie van Friesland Foods waren zowel zakelijk als persoonlijk bijzonder inspirerend. De fusie was voor de coöperaties en de onderneming een goede stap, zeker in het kader van de huidige economische ontwikkelingen. Na de succesvolle afronding daarvan is het nu het moment voor mij om professioneel en persoonlijk nieuwe keuzes te maken. Ik heb besloten om na de buitengewoon intensieve periode even tijd voor mij en mijn gezin te nemen en me te oriënteren op een nieuwe stap in mijn loopbaan.”
Spierings zal zijn werkzaamheden voor FrieslandCampina per 31 juli 2009 beëindigen, maar blijft in het belang van een goede overdracht nog betrokken bij de business group Consumer Products International.

André Boudewijns (54) is sinds 31 december 2008 lid van de executive board van Koninklijke FrieslandsCampina N.V. als chief integration officer. In deze functie geeft hij leiding aan de integratie van Friesland Foods en Campina en vervult hij de rol van compliance officer met betrekking tot de formaliteiten rondom de door de Europese Unie opgelegde remedies. In de periode van mei 2005 tot aan de fusie was hij chief financial officer van Koninklijke Friesland Foods N.V. André Boudewijns: “De afgelopen periode van de voorbereiding en de afronding van de fusie is interessant, uitdagend en intensief geweest. Met deze fusie staat er nu een duidelijk sterkere onderneming, die de verwachte dynamiek van de komende jaren goed aan kan. Nu de fusie is gerealiseerd en de nieuwe systematieken en integratiestructuur op de rit staan beschouw ik mijn werkzaamheden voor FrieslandCampina als afgerond. Het is nu tijd voor iets nieuws. Dit was ook de reden om bewust voor de tijdelijke functie van integration officer te kiezen. Ik zal mij nu gaan richten op dienstverlening op het gebied van financiële advisering, toezicht en interim management.”
Boudewijns zal zijn werkzaamheden voor FrieslandCampina per 31 mei 2009 beëindigen.

Cees ‘t Hart, chief executive officer: “Zowel Theo Spierings als André Boudewijns heeft een zeer belangrijke rol in het tot stand komen van de fusie gespeeld. Ik ben blij dat ze zich ook in de belangrijke eerste maanden van de integratie nog volledig hebben ingezet voor FrieslandCampina. Alles bij elkaar een enorme klus die ze ook nog eens met succes hebben volbracht. In het jaar dat we samen hebben gewerkt heb ik hen bijzonder leren waarderen voor wat betreft hun vakkennis, inzet, betrokkenheid en met name de duidelijke focus waarmee ze werkten.”

De executive board van FrieslandCampina bestaat na het vertrek van Spierings en Boudewijns uit: Cees ’t Hart – chief executive officer, Kees Gielen – chief financial officer, Freek Rijna – chief operating officer business group Consumer Products Western Europe, Piet Hilarides – chief operating officer business group Cheese & Butter en Frans Visser – chief operating officer business group Ingredients.