Melkveehouders FrieslandCampina openen hun bedrijf

2 april 2009


Nederlandse leden-melkveehouders van FrieslandCampina stellen belangstellenden ook dit jaar weer in staat om een kijkje te komen nemen op de boerderij. Zo hebben zij onlangs weer een start gemaakt met de voorjaarsronde van de boerderijbezoeken door schoolklassen, op Tweede Pinksterdag (1 juni) staat de Campina Open Boerderijdag weer op het programma.

FrieslandCampina ontplooit de twee initiatieven om kinderen en volwassenen op leuke wijze kennis te laten maken met de melkveehouderij. De koe en de melkveehouder vormen de basis van de melk, die de kern vormt van de onderneming FrieslandCampina. Bovendien zijn de melkveehouders samen eigenaar van FrieslandCampina.

Schoolklassen
Dit voorjaar staan op achttien boerderijen van FrieslandCampina de staldeuren weer open voor schoolklassen. De leerlingen, uit voornamelijk stedelijke gebieden, leren tijdens hun bezoek spelenderwijs meer over het leven op de boerderij. De schoolklassen kunnen terecht op bedrijven in heel het land. Vorig jaar bezochten zo’n 5.500 leerlingen de boerderijen om de oorspong van melk te ontdekken. Dit is een gezamenlijke activiteit van FrieslandCampina en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO).

Campina Open Boerderijdag
Wie meer wil weten over de wereld van zuivel, is Tweede Pinksterdag van harte welkom tijdens de Campina Open Boerderijdag. Belangstellenden kunnen die dag, maandag 1 juni 2009, op 55 bedrijven van leden-melkveehouders terecht om de wereld van zuivel te zien, te proeven én te ontdekken.

Aan de hand van het thema ‘Ga het vragen op de boerderijdagen’ krijgen bezoekers uitleg over de goede eigenschappen van zuivel, de koeien en de boerderij. Er vinden op de boerderij allerlei activiteiten plaats waaraan deelgenomen kan worden. Ook geeft de boer een aantal keer per dag een rondleiding. Vorig jaar trok de Campina Open Boerderijdag zo’n 75.000 bezoekers. Dat was op melkveebedrijven in het westen, midden en zuiden van Nederland. Dit jaar nemen voor het eerst ook melkveebedrijven in Oost- en Noord-Nederland deel. De namen en adressen van deze melkveehouders komen via internet beschikbaar.