Europese Commissie voorziet tot 2015 stijging van landbouwinkomens

18 maart 2009


De Europese Commissie heeft medio maart de vooruitzichten voor landbouwmarkten en -inkomens voor de periode 2008-2015 gepubliceerd. Uit de vooruitzichten blijkt dat het gemiddelde landbouwinkomen binnen de EU zal stijgen met 7,5 procent ten opzichte van het (gunstige) jaar 2007.

Deze stijging in landbouwinkomen komt echter voor een groot deel voor rekening van de Oost-Europese landen, die in de komende jaren hogere landbouwsubsidies kunnen verwachten. De inkomens van de boeren in de ‘EU-15’ blijven gelijk of dalen licht ten opzichte van 2007.
Uit het rapport blijkt dat op korte termijn de economische en financiële crisis ook de agrarische sector gaat treffen, alhoewel de landbouwsector over het algemeen beter bestand is tegen economische crisissen dan andere sectoren, aldus de commissie. Op middellange termijn tonen landbouwmarkten en geleidelijk herstel, voorspelt de commissie. De markten worden gesteund door structurele factoren, zoals de groei in de wereldwijde vraag naar voedsel.
De melkproductie zal licht stijgen tot 2015, maar blijft onder het melkquotum dat de Europese Commissie heeft ingesteld. De commissie concludeert dat de afschaffing van de quota geen groot effect gaat hebben op de melkprijs.
De EU meldt nog wel dat er in de berekeningen geen rekening is gehouden met het lopende wereldhandelsoverleg. Daarbij blijven de vooruitzichten voor landbouwmarkten onzeker, ook vanwege de toekomstige klimatologische omstandigheden.