Melkveehouderij kan duurzamer

17 maart 2009


Dierenwelzijn, diergezondheid, milieu en economie zijn in de melkveehouderij goed te combineren. Dat is de conclusie van het project ‘Kracht van Koeien’ van de Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen UR. Het rapport is aangeboden aan de Nederlandse minister van landbouw  Gerda Verburg.

Veel meer ruimte en beweging voor de koe is te combineren met een reductie van 50 tot 75 procent van de uitstoot van ammoniak, nitraat en broeikasgassen, zonder dat dit ten koste gaat van het financieel resultaat. Minister Verburg heeft vorig jaar in de nota ‘Duurzame Veehouderij’ aangegeven dat de veehouderij in 2023 in Nederland ‘in alle opzichten duurzaam’ zal zijn. Dat betekent een economisch renderende veehouderij waarin dierenwelzijn en diergezondheid uitstekend zijn en milieu en natuur geen schade wordt berokkend. De minister geeft aan dat daarvoor een duurzaamheidssprong nodig is en dat systeeminnovaties daarbij cruciaal zijn. Het ministerie van landbouw ondersteunt bijvoorbeeld onderzoek, geeft financiële steun voor investeringen en biedt fiscale stimuleringsmaatregelen.