Ledenaannamebeleid FrieslandCampina wordt de komende maanden helder

17 maart 2009


Het bestuur van FrieslandCampina zal zich de komende maanden buigen over de mogelijkheden en voorwaarden voor de toelating van nieuwe leden van de coöperatie. Een open coöperatie is vanaf de eerste bekendmakingen van de fusie het uitgangspunt, maar het is nodig dit opnieuw te bezien in het licht van de voorwaarden die de Europese Commissie verbindt aan de fusie.

Voorafgaand aan de vorming van FrieslandCampina werd afgesproken dat ‘nieuwe leden van buiten’ in principe lid kunnen worden van de coöperatie, zij het onder voorwaarde van het betalen van een entreeheffing. Dit wordt nu vanwege de Brusselse maatregelen opnieuw tegen het licht gehouden. De Europese Commissie oordeelde dat FrieslandCampina een te hoog marktaandeel heeft in de Nederlandse markt voor boerderijmelk en heeft daarom beslist dat er een premie moet komen voor Nederlandse leden die FrieslandCampina verlaten. Bij de nadere invulling van het ledenaannamebeleid zal er vooral worden gelet op de samenhang met deze vertrekregeling.

Het ledenaannamebeleid van de coöperatie behoeft de goedkeuring van de ledenraad. Dit proces zal naar verwachting medio dit jaar worden afgerond. Tot dat moment voert de coöperatie een terughoudend aannamebeleid voor melkveehouders die van buitenaf het lidmaatschap aanvragen. Lidmaatschapsaanvragen in het kader van bedrijfsoverdracht of bedrijfsopvolging van huidige leden van FrieslandCampina worden wel gehonoreerd. De verwachting is verder dat de regeling voor de vertrekpremie, die voortvloeit uit het besluit van de Europese Commissie, eveneens medio dit jaar nader is ingevuld.