Woongroep voor koeien

12 februari 2009


Hoe zou de melkveehouderij eruitzien als het aan de koe ligt? Volgens de Animal Sciences Group van Wageningen UR, het Louis Bolk Instituut en twintig melkveehouders zouden de koeien families vormen. Daarvoor is nu een stal in ontwikkeling.

Kalveren, die enkele maanden hun moeder blijven. Droogstaande en melkgevende koeien die bij elkaar blijven. En stallen met vloeren die beter zijn voor de klauwen van de koeien en kalveren. Dat zijn een paar uitgangspunten van de onderzoekers en de boeren voor de koevriendelijke melkveehouderij. Veranderingen in de groepssamenstelling zorgen voor onrust. Daarom is het goed ‘families’ of koppels van zo’n zestig koeien samen te stellen en stabiel te houden, zegt onderzoeker Ingrid van Dixhoorn van ASG. “Het huidige melkveehouderijsysteem is daar niet op ingericht”, vertelt ze. Met behulp van een architect wordt nu een stal ontworpen met een centrale ruimte en units. Praktijkcentrum Aver Heino van Wageningen UR wil het nieuwe staltype dit jaar gaan bouwen. “