Nüssel: goede vooruitzichten voor de zuivelmarkt

12 februari 2009


Op het eerste jaarcongres voor de zuivelsector in Duitsland heeft Manfred Nüssel, de voorzitter van het Deutsche Raiffeisenverband (DRV) zich uitgesproken voor ontwikkelingen die tot een vrije markt moeten leiden. Tegen de achtergrond van de veranderingen op de zuivelmarkt en in de zuivelbranche stelde hij dat voor alle marktpartijen dezelfde voorwaarden zouden moeten gelden.

Het congres werd bijgewoond door talloze deskundigen en vertegenwoordigers uit de Duitse en internationale zuivelsector, handel, politiek en vakbonden.

“De zuivelsector staat over de langere termijn bezien onder een goed gesternte. De wereldwijde vraag naar zuivel en zuivelproducten stijgt sterker dan het aanbod. Dit vooruitzicht gaat echter hand in hand met sterk schommelende prijzen op een vrije wereldmarkt.
Om ook voor de langere termijn voor de leden een goede melkprijs te realiseren, moeten wij met onze producten inhaken op de groei op de wereldmarkt. Ook moeten we zorgen voor professionele ondersteuning van de export zodat onze ondernemingen zich een plaats op de groeimarkten kunnen veroveren”, aldus de DRV voorzitter in Wiesbaden.

De staat moet volgens hem passende en ook grensoverschrijdende randvoorwaarden scheppen voor de ontwikkelingen op de markt. Voor Europa en de WTO zouden dezelfde concurrentievoorwaarden moeten gelden. Bovendien zouden volgens Nüssel overheidsmaatregelen met een concurrentieverstorend karakter moeten worden afgebouwd, terwijl het vangnet van de bestaande marktregulering behouden blijft.

Juist de zuivelcoöperaties zijn volgens Nüssel goed voorbereid op de groeiende uitdagingen. Hij is ervan overtuigd dat de coöperaties ook aan de toekomstige eisen van de markt kunnen voldoen. “Zij zullen de marktkansen benutten en hun wettelijke taak, het ondersteunen van de leden, zo goed mogelijk vervullen”, aldus de voorzitter. Alleen in samenwerking met de producenten zullen de coöperatieve zuivelondernemingen de toenemende marktverantwoordelijkheid met succes het hoofd kunnen bieden, beklemtoonde hij.