Melkproductie in EU loopt terug

2 februari 2009


De melkproductie in de lidstaten van de Europese Unie loopt terug, zo blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. Van april tot december 2008 was de productie in de 27 EU-landen 0,3 procent lager dan in dezelfde periode één jaar eerder. In de ’oude’ vijftien lidstaten liep de productie met 0,6 procent (440 miljoen kilo) nog sterker terug.

De lagere melkproductie is opvallend, omdat alle melkveehouders in de EU hun productie met 2,5 procent mogen uitbreiden. In landen als Duitsland (-2,8 procent), Verenigd Koninkrijk (-2,6), Ierland (-3,7), België (-0,8) en Italië (-1,1) melken de boeren minder. In onder meer Polen (+4,4), Frankrijk (+2,2), Spanje (+1,6) en ook Nederland (+1,6) gaat de melkproductie juist omhoog.

De prijzen op de internationale zuivelmarkt zitten op een dieptepunt. De consumptie van kaas en andere zuivelproducten is door de economische crisis onder druk komen te staan. Herstel van het consumentenvertrouwen is cruciaal om de melkprijzen weer te laten stijgen. Siem Jan Schenk, voorzitter van LTO Melkveehouderij, concludeert op grond van de cijfers, dat een lagere productie geen garantie vormt voor een hogere melkprijs voor de boer. Volgens Schenk koerst LTO op een zachte landing van het quotasysteem in 2015; het systeem moet dan als het ware zijn verdampt. ,,Heel belangrijk voor onze concurrentiepositie is dat de kostprijs van onze melk rond zes cent per kilo melk lager komt te liggen. Immers quotumkosten behoren vanaf 2015 tot het verleden”, aldus de voorzitter van de LTO-vakgroep.