Directe oorzaken Lost Time Accidents en Restricted Work Cases 2017 YTD
No incident should happen twice.

We monitoren onze veiligheidsprestaties voortdurend, op die manier leren we van ongevallen die gebeurd zijn. In de afgelopen jaren hebben we een grote inhaalslag gemaakt voor wat betreft de Lost Time Accidents Rate (LTA rate).

*In de grafiek staat Andere ongevallen onder meer voor ongevallen met intern transport, stoom, heet water, chemicaliën, verkeersveiligheid en ergonomie.

Om nog beter te kunnen leren van de incidenten hebben we in 2016 de zogenaamde Total Recordables ingevoerd waarbij alle verwondingen worden gerapporteerd:

  • Lost Time Accidents (LTA’s)
  • Restricted Work Cases (RWCs)
  • Medical Treatment Accidents (MTA’s)

Lost Time Accident Trend

# LTA* 200.000/totaal aantal gewerkte uren

Total Recordables Frequency Rate

((#LTAs+#RWCs+#MTAs)*200.000)/totaal aantal gewerkte uren