7 Life-saving rules

Deze regels zijn niet vrijblijvend voor medewerkers, leveranciers en bezoekers van FrieslandCampina.

  1. Ik ben veilig: ik breng mezelf en anderen niet in gevaar.
  2. LOTOTO – Lock Out, Tag Out, Try Out: stel machines en installaties veilig vóór aanvang van het werk en gebruik specifieke beschermmiddelen.
  3. Werkvergunning & LMRA (Last Minute Risk Analysis): werk altijd met een werkvergunning en gebruik de LMRA vóór aanvang van het werk.
  4. Intern transport: breng volledige scheiding aan tussen voetgangers en transportmiddelen.
  5. Werken op hoogte: gebruik een geschikt vast of mobiel platform, een leuning of valbescherming wanneer de valhoogte groter is dan 1,80 meter of als er een valrisico bestaat onder de 1,80 meter.
  6. Werken in besloten ruimtes: identificeer en markeer besloten ruimtes waarvoor een vergunning nodig is om deze te betreden.
  7. Veiligheid op de weg: iedereen toont voorbeeldgedrag in het verkeer: rijd verantwoordelijk.