De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en bezoekers is belangrijk voor ons

FrieslandCampina zet zich in voor de gezondheid en veiligheid van haar medewerkers en iedereen die voor ons bedrijf werkt of ons bezoekt. De veiligheid en gezondheid van onze mensen is onze hoogste prioriteit.

Safety beleid

Ons veiligheidsbeleid (PDF, 2MB) is er op gericht een veilige werkplek te creëren voor iedereen die bij FrieslandCampina werkt, omdat we willen dat al onze medewerkers, leveranciers en bezoekers veilig en in goede gezondheid weer thuiskomen na hun werkdag. Wij verwachten dat iedere medewerker, leverancier en bezoeker de verantwoordelijkheid neemt en zich verantwoordelijk voelt voor zijn eigen veiligheid en die van anderen.

Ons veiligheidsbeleid omvat:

  • Een wereldwijde, systematische aanpak van veiligheidsmanagement, gericht op continue verbetering en externe benchmarks.
  • Nakoming van ten minste alle relevante wettelijke eisen en zowel FrieslandCampina- als industriestandaarden.
  • Life-Saving Rules: volledige nakoming van onze set van Life-Saving Rules.
  • Continue training van onze medewerkers, leveranciers en bezoekers om ervoor te zorgen dat zij deze regels volledig begrijpen en zich ernaar gedragen.
  • Nauwe samenwerking met onze leveranciers om onze veiligheidsperformance te verbeteren.
  • Dat alle materialen en middelen onderhouden worden volgens de hoogste eisen die gelden voor bedrijfsveiligheid.
  • Dat veiligheid een onderdeel is van ons medewerkersbeoordelingssysteem.

Life-saving rules

We hebben 7 Life-saving rules die zich richten op onze grootste veiligheidsrisico’s. Iedereen die bij of voor FrieslandCampina werkt, moet zich aan deze regels houden.