De Nederlandse overheid houdt toezicht op de productveiligheid en -verwerking binnen de zuivelketen van FrieslandCampina in Nederland. Dit toezicht is gebaseerd op nationale en Europese wetgeving. De toezichthouder is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

COKZ

In de zuivelsector worden de taken van de NVWA grotendeels uitgevoerd door het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ). Door middel van controle, toezicht en certificering ziet het COKZ erop toe dat proces- en productkwaliteitscriteria in overeenstemming zijn met alle relevante wet- en regelgeving. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de nationale of Europese wet- en regelgeving en staan onder toezicht van de Nederlandse overheid.

Veterinaire, gezondheids- en exportcertificaten

Voor de uitvoer van zuivelproducten buiten de Europese Unie zijn exportcertificaten vereist. Veterinaire certificaten worden afgegeven door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Gezondheidscertificaten worden namens het Ministerie van Landbouw afgegeven door het COKZ. Alleen sectoren die onder toezicht staan van het COKZ kunnen exportcertificaten aanvragen.