Bij het transport van de melk vanaf de veehouderij naar de productielocatie gaat het over veel meer dan alleen het transport. Bij aankomst op de fabriek moet de melk net zo goed en veilig zijn als bij vertrek vanaf de boerderij. Systematische inspecties tijdens en na het transport waarborgen dit.

Gespecialiseerde chauffeurs

De chauffeurs op onze vrachtwagens spelen een belangrijke rol bij de inspectie van de melk die zij vervoeren. Ze zijn opgeleid om professionele inspecties te verrichten en houden hun kennis bij via periodieke trainingen.

Inspectie bij de melkveehouder

Na aankomst op de boerderij begint de chauffeur altijd met een inspectie van de melk in de opslagtank. Met meetinstrumenten wordt vastgesteld of de melk met de juiste regelmaat is omgeroerd, of een juiste opslagtemperatuur wordt gehanteerd en of de tank na de vorige levering grondig is gereinigd. De chauffeur mag de melk alleen van de tank naar de vrachtwagen overpompen wanneer de melk bij maximaal 6°C is bewaard en als bij de andere controles geen problemen worden gevonden. Voordat de melk wordt overgepompt, worden de geur en kleur beoordeeld. Ook wordt er een monster genomen, dat later door een onafhankelijk laboratorium wordt getest.

Tracking & tracing

Het monster is voorzien van een chip die in verbinding staat met het GPS-systeem via de vrachtwagen. Hierdoor is een nauwkeurige ‘tracking & tracing’ mogelijk waarbij locatie, tijdstip, analysegegevens en alle andere bijzonderheden van de lading melk zijn vastgelegd.

“Wij inspecteren de melk bij het ophalen op de boerderij en bij aankomst op de productlocatie. De temperatuur wordt nauwgezet gecontroleerd. Aan de kwaliteit van de melk wordt tijdens het transport geen enkele concessie gedaan.” - Ab Niebeek, melkchauffeur voor FrieslandCampina in Nederland

Reiniging van de vrachtwagen

Niet alleen de inhoud van de vrachtwagen moet pico bello in orde zijn, ook het transport zelf en de chauffeurs moeten aan strenge criteria voldoen. Elke tank- of vrachtwagen dient aantoonbaar schoon te zijn voordat er rauwe melk of melkproducten mee naar de productielocatie mogen worden vervoerd. Een speciaal ontwikkeld afspoelsysteem zorgt ervoor dat de banden van de voertuigen grondig worden gereinigd om verspreiding van ziektes tegen te gaan.