Basiseisen zijn eisen waaraan een melkveebedrijf te allen tijde aan moet voldoen. Deze basiseisen hebben betrekking op de algemene hygiëne, de kwaliteit en veiligheid van melk, voer en water en op diergezondheid en -welzijn. De basiseisen zijn onderverdeeld in vier thema’s: bedrijf, koe, voer en melk.

Bedrijf

Een melkveebedrijf moet ordelijk en schoon zijn. Mest, afval en gevaarlijke stoffen (ongediertebestrijdingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen etc.) worden zodanig opgeslagen, gebruikt en verwijderd, dat zij geen gevaar vormen voor melk, voer, vee, mens en milieu/omgeving. Daarnaast wordt er gewerkt aan de mineralenefficiëntie op het melkveebedrijf middels de Kringloopwijzer.

Geen groeibevorderende stoffen!

Binnen de Europese Unie is het gebruik van BST en groeihormonen verboden voor dieren waarvan de producten in de voedselketen terechtkomen. De productie en kwaliteitscontrole van rauwe melk is onderhevig aan uitgebreide controle- en bewakingsprogramma’s. Via Foqus planet wordt iedere boerderij gecontroleerd op het gebruik en de aanwezigheid van verboden stoffen (zoals BST). Het gebruik van diergeneesmiddelen staat ook onder strenge controle van de nationale autoriteiten.

Koe

In het algemeen kan worden gesteld dat de inhoud van de basiseisen van het thema Koe gaat over de gezondheid, het welzijn en de behuizing van het vee en verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen, zodat resistentie wordt voorkomen. De basiseisen van Foqus planet geven uitleg over de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot diergezondheid en dierwelzijn.

Voer

Het onderwerp voer over de kwaliteit van het voer en drinkwater voor het vee. Het is melkveehouders alleen toegestaan om diervoeders te kopen van bedrijven die gecertificeerd zijn conform de GMP+ scope responsible dairy feed (duurzame soja) en die daarnaast aangesloten zijn bij een organisatie die de voedselveiligheid en kwaliteit van diervoeders borgt.

Melk

Het thema melk gaat over de analyses op melkkwaliteit, het proces van melken op het melkveebedrijf, de hygiëne van melkbewaring en de apparatuur voor melken.

De analyses op melkkwaliteit worden uitgevoerd door een onafhankelijk en gespecialiseerd laboratorium. Er wordt gekeken naar melksamenstelling (vet-, eiwit- en lactosegehalte) en naar verschillende kwaliteitsaspecten.

Controle van Foqus planet

Foqus planet en zo diergezondheid en dierwelzijn worden op drie manieren geborgd:

  • Frequente melkkwaliteitscontrole.
  • Constante gezondheidscontroles.
  • Iedere twee jaar een audit van de boerderij, zowel aangekondigd als onaangekondigd.

Deze audits worden door een onafhankelijke auditinstantie uitgevoerd. In geval van slechte prestaties worden extra audits uitgevoerd.