Wat betekent Foqus planet in de praktijk voor leden-melkveehouders?

Foqus planet-introductiefilm
/
Foqus planet introductie

Consumenten kiezen steeds vaker op basis van kwaliteit, transparantie, duurzaamheid en weidegang. Kwaliteit begint bij de melkveehouder – met Foqus planet – en eindigt met het product. FrieslandCampina beheert de hele productieketen, van gras tot glas. Door de beste melk te produceren, ontstaat de continuïteit die zo belangrijk is voor de toekomst van onze melkveehouders, de coöperatie en ons bedrijf.

Foqus Planet nader bekeken

Het Foqus Planet-programma geldt voor alle leden-melkveehouders, niet alleen in Nederland maar ook in België en Duitsland. Het programma kent vier thema’s die onderverdeeld zijn in drie onderdelen.

  1. Foqus planetRandvoorwaarden: eisen op het gebied van hygiëne, melkkwaliteit & -veiligheid en diergezondheid en -welzijn.
  2. Weidegang: koeien in de wei horen bij het Nederlandse landschap en helpen FrieslandCampina onderscheidend te zijn op de markt. Onze leden-melkveehouders ontvangen voor (deel)weidegang een toeslag.
  3. Duurzame ontwikkeling: zes indicatoren om een duurzame bedrijfsvoering inzichtelijk te maken, zoals energieverbruik, de gezondheid en een langere levensduur van melkkoeien en zorg voor het landschap (zie bijvoorbeeld de Kringloopwijzer).

Stimuleren

Leden-melkveehouders die goed scoren op Foqus Planet, ontvangen een beloning. Alle leden betalen een toeslag voor Foqus Planet om de kosten hiervan te dekken. Deze toeslag wordt betaald via een korting op de melkprijs voor de in 2015 geproduceerde melk (0,25 euro per 100 liter melk). Begin 2016 werd geïnventariseerd in hoeverre onze leden-melkveehouders hun koeien buiten laten grazen en goed scoren op duurzaamheid. Een melkveeboer kan deze toeslag terugverdienen (of zijn melkprijs zelfs verhogen) door ten minste net zo goed te scoren op duurzaamheid als zijn collega’s.

Samen met de leden

Een bedrijf dat eigendom is van een coöperatie kan niet zomaar een nieuw kwaliteitsprogramma invoeren. Dat moet gebeuren in overleg met de leden-melkveehouders. In 2014 is in dialoog met de leden-melkveehouders, focusgroepen, districtsraadsleden en de Ledenraad besloten tot een vernieuwd programma voor Foqus Planet per 1 januari 2015. Dit grondige voorwerk zorgt voor gemotiveerde leden, die overtuigd zijn van nut en noodzaak van Foqus Planet.