Wat betekent Foqus planet in de praktijk voor leden-melkveehouders?

Foqus planet-introductiefilm
/
Foqus planet introductie

Consumenten kiezen op basis van kwaliteit, transparantie, duurzaamheid en weidegang. Kwaliteit begint bij de melkveehouder – met Foqus planet – en eindigt met het product. FrieslandCampina beheert de hele productieketen, van gras tot glas. Door de beste melk te produceren, ontstaat de continuïteit die zo belangrijk is voor de toekomst van onze melkveehouders, de coöperatie en ons bedrijf.

Foqus planet nader bekeken

Foqus planet is het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma van de leden-melkveehouders voor de productie van melk. Het Foqus planet-programma is verplicht voor alle leden-melkveehouders in Nederland, België en Duitsland. Het programma kent vier thema’s die onderverdeeld zijn in drie onderdelen.

  1. Foqus planetBasiseisen: eisen op het gebied van hygiëne, melkkwaliteit & -veiligheid en diergezondheid en -welzijn. Lees meer in de toelichting op de basiseisen.
  2. Weidegang: koeien in de wei horen bij het Nederlandse landschap en helpen FrieslandCampina onderscheidend te zijn op de markt. Onze leden-melkveehouders ontvangen voor (deel)weidegang een toeslag.
  3. Duurzame ontwikkeling: zes indicatoren om een duurzame bedrijfsvoering inzichtelijk te maken, zoals energieverbruik, de gezondheid en een langere levensduur van melkkoeien en zorg voor het landschap (zie bijvoorbeeld de Kringloopwijzer).

Stimuleren

Leden-melkveehouders die goed scoren op Foqus planet, ontvangen een beloning. Alle leden betalen een toeslag voor Foqus planet om de kosten hiervan te dekken. Deze toeslag wordt betaald via een korting op de melkprijs voor de in 2015 geproduceerde melk (0,25 euro per 100 liter melk). Begin 2016 werd geïnventariseerd in hoeverre onze leden-melkveehouders hun koeien buiten laten grazen en goed scoren op duurzaamheid. Een melkveeboer kan deze toeslag terugverdienen (of zijn melkprijs zelfs verhogen) door ten minste net zo goed te scoren op duurzaamheid als zijn collega’s.

Samen met de leden

Een bedrijf dat eigendom is van een coöperatie kan niet zomaar een nieuw kwaliteitsprogramma invoeren. Dat moet gebeuren in overleg met de leden-melkveehouders. In 2014 is in dialoog met de leden-melkveehouders, focusgroepen, districtsraadsleden en de Ledenraad besloten tot een vernieuwd programma voor Foqus planet per 1 januari 2015. Dit grondige voorwerk zorgt voor gemotiveerde leden, die overtuigd zijn van nut en noodzaak van Foqus planet. Elk jaar wordt Foqus planet geëvalueerd; eisen worden aangescherpt en/of nieuwe onderwerpen worden toegevoegd. Zo zorgen we ervoor dat we continu verbeteren.

Foqus planet additionele informatie

Het kwaliteitsprogramma Foqus planet kent vele regels en details. Vaak zijn deze alleen interessant voor leden-melkveehouders. Additionele informatie vindt u op de pagina waar enkele aspecten van Foqus planet in meer detail worden uitgelegd. Bijvoorbeeld over basiseisen, de verplichte controle van de gezondheid van de dieren, het verplichte diergezondheidsplan en dierbehandelplan, de eisen voor behuizing en verzorging en de duurzame ontwikkeling in Foqus planet.