Foqus: een uniform kwaliteitssysteem om de veiligheid en kwaliteit binnen de hele keten te garanderen

Foqus: kwaliteit en veiligheid van ‘gras tot glas’

De basis van onze producten, melk, bevat essentiële voedingsstoffen zoals eiwitten, vetten, melksuikers, vitaminen en mineralen. Onze zuivelproducten zijn niet alleen lekker, maar ook gezond én duurzaam geproduceerd. Wij besteden dan ook veel zorg aan kwaliteit en een verantwoorde productie. Om de veiligheid en kwaliteit binnen de hele keten te garanderen, van veehouderij tot distributie, hanteren wij een uniform kwaliteitssysteem: Foqus.

Foqus op kwaliteit

Voedselveiligheid en -kwaliteit, goede arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers en brandveiligheid vormen een centraal onderdeel van ons kwaliteitssysteem.

Foqus planet, kwaliteit en duurzaamheid op de boerderij

Om draagvlak te behouden onder onze afnemers, overheden, burgers en consumenten is het belangrijk dat onze leden-melkveeboeren hun bedrijfsvoering optimaal afstemmen op de wensen en eisen van deze verschillende stakeholders. Foqus bestrijkt de hele keten ‘van gras tot glas’ en begint bij de leden-­melkveehouders van de coöperatie. Daar ligt immers de basis voor een goed, veilig en duurzaam geproduceerd zuivelproduct. Met het Foqus planet programma biedt FrieslandCampina zijn leden-­melkveehouders de instrumenten voor het realiseren van een duurzame bedrijfsvoering en de productie van veilige melk van hoge kwaliteit.

Wereldwijd dezelfde kwaliteit

FrieslandCampina hanteert voor alle productie- en distributiebedrijven dezelfde standaarden en regels op het gebied van voedselveiligheid en -kwaliteit, waar ook ter wereld. Deze regels moeten bijvoorbeeld voorkomen dat er ongewenste (giftige) stoffen in onze producten terechtkomen. Verder stellen ze eisen aan de voedselveiligheid en -kwaliteit en aan de verpakkingsmaterialen.

Transparantie, inspectie en toezicht

Een wezenlijk aspect van Foqus is natuurlijk het inspecteren van producten en processen. Deze inspecties maken onlosmakelijk deel uit van het productieproces. Wij controleren bijvoorbeeld de microbiologische kwaliteit, hygiëne en samenstelling van producten. We hebben niet alleen onze eigen inspectieteams, maar we maken daarvoor ook gebruik van onafhankelijke, externe instanties.

Interne Foqus-auditteams

Onze interne Foqus-auditteams spelen een belangrijke rol binnen onze organisatie. De teamleden zijn kwaliteitsmanagers van diverse locaties die erop toezien dat wereldwijd op alle locaties aan de geldende standaarden en regels wordt voldaan.

Duurzame productie

FrieslandCampina streeft naar een zo laag mogelijke belasting van het milieu (water, lucht en energieverbruik). Onze ambitie is om de beoogde groei van onze activiteiten klimaatneutraal te realiseren.

Foqus is een dynamisch systeem; leren, verbeteren en het uitwisselen van kennis en ervaringen maken daar integraal deel van uit. Wij stimuleren onze medewerkers en onze leden-melkveehouders om zich te blijven verbeteren, door middel van een ‘plan, do, check, and act’-benadering. Dat doen we door te investeren in scholing en hen actief te betrekken bij het organisatiebreed uitwisselen van ‘best practices’.

Meer informatie

Verderop in dit hoofdstuk kunt u lezen wat Foqus precies inhoudt, hoe het systeem werkt en wat het betekent voor onze klanten, medewerkers, leveranciers en melkveehouders, consumenten en het milieu. Deze informatie is ook terug te vinden in de Foqus-brochure en in het MVO-verslag 2014 (bijvoorbeeld in het hoofdstuk Duurzame Melkveehouderij, p. 39).

Andere Foqus-aspecten

Foqus omvat diverse aspecten, zoals Foqus Planet voor kwaliteit & veiligheid bij melkveehouders en ‘tracking & tracing’ tijdens en na de productie. Meer weten over Foqus? Klik dan op een van de onderstaande onderwerpen.