Kwaliteit & veiligheid garanderen binnen de hele keten

Kwaliteit & veiligheid

Om de veiligheid en kwaliteit binnen de hele keten te garanderen, van veehouderij tot distributie, hanteren wij een uniform kwaliteitssysteem: Foqus. Met Foqus biedt FrieslandCampina consumenten, klanten en overheden de garantie dat onze producten en productieprocessen aan de strenge criteria voor kwaliteit en veiligheid van voedingsmiddelen voldoen.

FrieslandCampina wil dat al onze medewerkers, leveranciers en bezoekers weer gezond en veilig thuiskomen. We verwachten dat alle werknemers, leveranciers en bezoekers ook zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid en die van anderen.